WOLONTARIAT Subscribe to this list

| Select titles to:
Abc wolontariatu : poradnik / Anna Ruszewska, Jarosław Ruszewski. Publisher: Suwałki : Pryzmat, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Człowiek wobec śmierci : aspekty psychologiczno-pastoralne / red. Józef Makselon. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Wacław Wierzbieniec. Publisher: Jaroslaw : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Other title: Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Dolentium hominum : duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali [et all]. ; tł. z ang. Barbara Eidrigiewicz [et all]. Publisher: Kraków : Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - Bonifratrzy, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-117743] (1). Place hold
Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. Edition: Wydanie III.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / redakcja naukowa Aneta Klementowska, Bogusław Pietrulewicz. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014538] (1). Place hold
Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Publisher: Łódź : WSInf Wyższa Szkoła Informatyki, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057050] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Mechanizmy sprawowania władzy / pod red. Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego. Publisher: Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Other title: Mechanisms of governance.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096758] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100768] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108141] (1).
Place hold
Neoliberalism, development, and aid volunteering / Nichole Georgeou. Publisher: New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Nowe civil society? : rola internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Marta Dorenda-Zaborowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Edition: Wyd. nowe, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Place hold
Organizacje pozarządowe : zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze / Emilia Kotnis-Górka, Mateusz Wysocki. Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102601] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności / pod red. nauk. Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086151] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Place hold
Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu / pod red. Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego, Magdaleny Dudkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Polityki Społecznej]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084743] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Place hold
Pedagogie małych działań : krytyczne studium alternatyw edukacyjnych / Paweł Rudnicki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-112000] (1). Place hold
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; [recenzent: Zdzisław Wołk]. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-118310] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Place hold
Pożytek publiczny i wolontariat : komentarz do zmienionych przepisów / Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak. Edition: Stan prawny: wrzesień 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063729] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Place hold
Promocja zdrowia psychicznego : badania i działania w Polsce / pod red. Katarzyny Okulicz-Kozaryn i Krzysztofa Ostaszewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090397] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115338] (1).
Place hold
Psychologia penitencjarna / redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-118311] (6).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-108661] (16).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Rozmawiać z pacjentem : podręcznik doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji / Thomas Gordon, W. Sterling Edwards ; przekł. Tadeusz Szafrański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1). Place hold
Specyfika rozwoju człowieka dorosłego : procesy, struktury, mechanizmy rozwoju / redakcja naukowa Alina Kałużna-Wielobób. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103639] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Starzenie się społeczeństwa polskiego / pod red. Grzegorza Ciury i Wojciecha Zgliczyńskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyje PARPA, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha