CHINY Subscribe to this list

| Select titles to:
20 lat transformacji : osiągnięcia, problemy, perspektywy / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop. 2009. Other title: Dwadzieścia lat transformacji.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
A history of civilizations / Fernand Braudel ; translated by Richard Mayne. Edition: 33rd print.Publisher: New York [etc.] : Penguin Books, [post 2005], 1995. Availability: Copies available for loan: [M-099148] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107507] (1).
Place hold
Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku / pod red. Marcina F. Gawryckiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
An introduction to the Chinese economy : the driving forces behind modern day China / Rongxing Guo. Publisher: Singapore : John Wiley & Sons, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Asian heritage : culture, religion, education / edited by Joanna Marszałek-Kawa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110854] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Azja - Pacyfik : [społeczeństwo - polityka - gospodarka] / Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1296] (14). Place hold
Azja - Pacyfik : obraz gospodarczy regionu / pod red. nauk. Bogusławy Drelich-Skulskiej ; aut. poszczególnych rozdz. Sebastian Bobowski [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091355] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Azja u progu XXI wieku : wybrane zagadnienia / pod. red. Marka Jezińskiego i Marcina Lisieckiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107945] (1). Place hold
Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja / red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [1], Przemiany polityczne i społeczne : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego we współpracy z Małgorzatą Ławacz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN ; Wydaw. TRIO, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [2], Stosunki międzynarodowe i gospodarcze : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego we współpracy z Małgorzatą Ławacz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydaw. TRIO, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092613] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Azja. 2 / red. nauk. Wiesław Maik ; aut. t.: Wiesław Maik [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 913] (1). Place hold
Azja. Cz. 1 / pod red. Rajmunda Mydela i Jerzego Grocha ; [zespół aut. Wojciech Adamski et al.]. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093711] (1).
  Copies available for reference: [CZ 913] (1).
Place hold
Azja. Cz. 2 / pod red. Rajmunda Mydela i Jerzego Grocha ; [zespół aut. Wojciech Adamski et al.]. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093713] (1).
  Copies available for reference: [CZ 913] (1).
Place hold
Azja. 1 / red. nauk. Wiesław Maik ; aut. t.: Wiesław Maik [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 913] (1). Place hold
Azjatycka szachownica : Ameryka, Chiny, Indie, Pakistan / Daniel S. Zbytek. Publisher: Warszawa : "Sprawy Polityczne", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Beyond the Good Earth : transnational perspectives ob Pearl S. Buck / edited by Jay Cole and John R. Haddad. Publisher: Morgantown : West Virginia University Press, copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 929] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne Chin : aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Łukasz Gacek. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo w dobie globalizacji : prawo i praktyka / pod red. Magdaleny Kun-Buczko i Marcina Przybysza. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Case studies of U.S. economic sanctions : The Chinese, Cuban, and Iranian experience / Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang. Edition: 3rd print.Publisher: Westport ; London : Praeger, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
China's foreign affairs / Deptartment of Policy Planning, Ministry of Foreign Affairs, People's Republic of China. Edition: 2005 edition.Publisher: Beijing : World Affairs Press, 2005 . Availability: Copies available for hold on place: [M-030449] (1). Place hold
Chińska droga / Li Hongyan, Gong Yun, Song Qifa ; [tł. z jęz. ang. Karolina Kukowska]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Other title: China's road.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Chińska droga do socjalizmu : wybór prac z lat 1956-1987 / Deng Xiaoping ; [z jęz. chińskiego przeł. Zdzisław Góralczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-050918] (1). Place hold
Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092955] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Chińska polityka zagraniczna w latach 1960-1980 / Waldemar Figaj ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-028230] (1). Place hold
Chińska Republika Ludowa : zarys rozwoju gospodarczego 1949-1969 / Władysław Kański. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-076745] (2).
  Copies available for hold on place: [M-050925] (1).
Place hold
Chińska Republika Ludowa 1965-1970 / S. Zyga. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-085531] (2).
  Copies available for hold on place: [M-020390] (1).
Place hold
Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. nauk. Piotra Ostaszewskiego. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088574] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Chiński feniks : paradoksy wschodzącego mocarstwa / Bogdan Góralczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sprawy Polityczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Chiński nowy wspaniały świat i inne opowieści czasów globalizacji / Jeffrey N. Wasserstrom ; przedm. Vladimir Tismăneanu ; przekł. Magdalena Buchta. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-062331] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103463] (1).
Place hold
Chiny / Jakub Polit. Publisher: Warszawa : Wydaw. Trio, 2004. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-085103] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia w latach 1989-1993 / Jan Rowiński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-067552] (1). Place hold
Chiny : zarys kultury / Wiesław Olszewski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-004944] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Chiny : leksykon : historia, gospodarka, kultura / Edward Kajdański. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-005091] (2). Place hold
Chiny : kultura i tradycje / Jacques Pimpaneau ; przeł. Irena Kałużyńska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001. Other title: Chine.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-053477] (3).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Chiny : zarys historii kultury / C. P. Fitzgerald ; przeł. Aleskander Bogdański ; [konsultacja nauk., przedm. i wybór il. M. J. Künstler]. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-085055] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088505] (1).
Place hold
Chiny : historia, teraźniejszość / Andrzej Zwoliński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Chiny : upadek i narodziny wielkiej potęgi / Jonathan Fenby ; tłumaczenie Jan Wąsiński, Jerzy Wołk-Łaniewski ; projekt okładki Kuba Sowiński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Chiny : rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Karin Tomala, Krzysztof Gawlikowski. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : "Trio", 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Chiny / Damian Harper ; [tł. Jacek Sikora]. Publisher: Warszawa : Wydaw. G+J RBA, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046113] (1).
  Copies available for reference: [CZ 913] (1).
Place hold
Chiny / [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. Michał Szybisz, Beata Rusinowska, Wiktor Dert]. Publisher: Warszawa : Mediaprofit, 2006. Other title: China.Availability: Copies available for loan: [M-085078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 913] (1).
Place hold
Chiny 1978-2008 : narodziny potęgi : jak zmieniło się spojrzenie na biznes / Wu Xiaobo ; [tł. na jęz. ang. Martha Avery ; tł. na jęz. pol. Jakub Kułaczkowski ; red. wyd. pol. Judyta Węgłowska]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Other title: Chiny : narodziny potęgi.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092094] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Chiny 2008 / [koordynatorzy wyd. ze strony chiń. Zhou Mingwei et al. ; red. prowadzący wyd. pol. : Justyna Brylewska ; tł. z jęz. ang.: Mariusz Popławski]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Other title: Chiny dwa tysiące osiem.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 913] (1). Place hold
Chiny a Azja Centralna : dorobek dwudziestolecia / Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota ; współprac. Anna Wołowska, Marek Matusiak. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Chiny a procesy globalizacji w XXI wieku / Karin Tomala. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-063446] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067538] (1).
Place hold
Chiny a Stolica Apostolska : stosunki wzajemne i ich międzynarodowe implikacje / Jan Rowiński. Publisher: Warszawa : Format AB : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-028025] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039555] (1).
Place hold
Chiny i Indie : supermocarstwa XXI wieku / Robyn Meredith ; wstęp i red. Andrzej Kostarczyk ; [przekł. Witold Falkowski]. Publisher: Warszawa : Media Lazar NADIR, 2009. Other title: Elephant and the dragon.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092225] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Chiny i Rosja wobec Azji Centralnej - uwarunkowania, stan obecny i perspektywy / Andrzej Gil. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086167] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Chiny i świat zewnętrzny / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110857] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Chiny na drodze reform w XXI wieku / Deng Xiaoping ; [red. Filip Kubicz-Andryszak]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Chiny supermocarstwem XXI wieku? : rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Chiny światowym hegemonem? / Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard ; przeł. Andrzej Bilik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2011. Other title: Visée hégémonique de la China.Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Chiny w ogniu : rewolucja w latach 1925-1927 / Witold Rodziński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-018318] (1). Place hold
Chiny w okresie transformacji : reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa / Andrzej Bolesta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091354] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Chiny w roku olimpiady : Państwo Środka od środka / Radosław Pyffel. Publisher: Warszawa : 3S Media, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Chiny wobec Europy : reformy wojskowe XIX wieku / Krzysztof Gawlikowski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-088416] (1). Place hold
Chiny wobec Europy w nowym ładzie międzynarodowym / Janusz Stefanowicz, Iwona Grabowska-Lipińska. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-067548] (1). Place hold
Cultural genocide / Lawrence Davidson. Publisher: New Brunswick, New Jersey ; London : Rutgers University Press, copyright 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Cyberwojna : wojna bez amunicji? / Piotr Łuczuk. Publisher: Kraków : Biały Kruk, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Długi cień wielkiego muru : jak Polacy odkrywali Chiny / Edward Kajdański. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-076002] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100361] (1).
Place hold
Doktryna szoku : jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne / Naomi Klein ; przeł.: Hanna Jankowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2009. Other title: Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne | Shock doctrine : the rise of disaster capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Drogi ekonomicznego rozwoju Chin / He Yaomin ; [tłumaczenie z języka rosyjskiego Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1). Place hold
Dryf chińskich reform : polityka gospodarcza pierwszej kadencji Xi Jinpinga = The drifting of China's reforms : economic policy during Xi Jinping's first term / Jakub Jakóbowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Other title: Drifting of China's reforms : economic policy during Xi Jinping's first term.Availability: Copies available for loan: [M-105870] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Place hold
Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata / redakcja naukowa Marta Miedzińska, Aleksandra Kusztykiewicz ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-107168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Dzieje kultury chińskiej / Mieczysław Jerzy Künstler. Edition: Wyd. 2, pierwsze PWN.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-005085] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Economic and energy stability in Asia : perspectives and scenarios / edited by Joanna Marszałek-Kawa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110858] (1).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Place hold
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki / red. nauk. Jacek Jaworski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Emigracja chińska w Azji Południowo-Wschodniej / Karin Tomala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-054104] (1).
  Copies available for hold on place: [M-050923] (1).
Place hold
European Union-China trade relationships : in the 70 years of born anniversary and 47 years of scientific work / Zdzisław W. Puślecki. Edition: 1st edition.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Ewolucja stosunków między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową / Filip Grzegorzewski. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-083433] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Ex Oriente Lux : księga pamiątkowa dla Romana Sławińskiego / [red. prowadzący Halina Baszak Jaroń]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026080] (38).
  Copies available for reference: [CZ KA 94(4/9)] (1).
Place hold
Facing China's rise : guidelines for an EU strategy / Philip Andrews-Speed [et al.] ; ed. by Marcin Zaborowski. Publisher: Paris : Institute for Security Studies, 2006. Other title: Guidelines for an EU strategy.Availability: Copies available for loan: [M-093486] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010993] (1).
Place hold
Geoekonomia / aut.: Agnieszka Aleksy-Szucsich [et al.] ; red. nauk. Edward Haliżak ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Globalization and time / Luchien Karsten. Publisher: London ; New York : Routledge, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-107937] (1). Place hold
Globalizing Central Asia : geopolitics and the challenges of economic development / Marlène Laruelle and Sebastien Peyrouse. Publisher: London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060237] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096819] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066154] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079832] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (2).
Place hold
Historia Chin : nowe spojrzenie / John King Fairbank ; przekł. Teresa Lechowska, Zbigniew Słupski ; wstęp Piotr Gillert ; posł. Roman Maria Sławiński. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Warszawa : Bellona ; Gdańsk : Marabut, 2003. Other title: China.Availability: Copies available for loan: [M-050913] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Historia Chin / Witold Rodziński. Edition: Wyd. 2, przejrz. i rozsz.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Historia Chin i Tajwanu / Roman Sławiński ; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Askon, 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-048140] (16).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Historia chińskich tortur / Timothy Brook, Jérôme Bourgon, Gregory Blue ; przeł. z ang. Irena Stąpor. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2010. Other title: Death by a thousand cuts.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-108986] (1). Place hold
Historia ładu politycznego : od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej / Francis Fukuyama ; przeł. Norbert Radomski. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110540] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Historia seksu / Reay Tannahill ; przeł. Grzegorz Woźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Historia współczesnych Chin : od Mao do gospodarki rynkowej / John Gittings ; tł. Łukasz Müller. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Other title: Changing face of China.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Imagining China : regional division and national unity / ed. by Shu-Min Huang and Cheng-Kuang Hsu. Publisher: Taipei : Institute of Ethnology Academia Sinica, cop. 1999. Other title: Regional division and national unity.Availability: Copies available for hold on place: [M-095445] (1). Place hold
Imperium chińskie : historia i teraźniejszość chińskiej diaspory / Pierre Picquart ; przekł. Irena Kałużyńska. Publisher: Warszawa : "Dialog", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Indie, Chiny, Rosja w badaniach Marksa : przyczynek do ontologii wspólnoty / Ewa Borowska. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-024456] (10).
  Copies available for hold on place: [M-016463] (1).
Place hold
Inteligencja Chin : społeczeństwo i mentalność / Jacques Gernet ; przekł. Ewa Pfeifer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Fu Kang, cop. 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-060254] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101813] (1).
Place hold
International relations of Asia / edited by David Shambaugh and Michael Yahuda. Edition: Second edition.Publisher: Lanham ; Boulder ; New York ; Toronto ; Plymouth, UK : Rowman & Littlefield, copyright © 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Jedwabna globalizacja : chińska wizja ładu międzynarodowego / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Kazachstan - Uzbekistan : rywalizacja o przywództwo w Azji Centralnej / Aleksandra Zamarajewa ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092390] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Kolejowy jedwabny szlak : połączenie kolejowe UE-Chiny : uwarunkowania, aktorzy, interesy / Jakub Jakóbowski, Konrad Popławski, Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2018. Other title: Połączenie kolejowe UE-Chiny : uwarunkowania, aktorzy, interesy.Availability: Copies available for loan: [M-110588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Komunistyczna Partia Chin i jej państwo : konserwatywny zwrot Xi Jinpinga / Michał Bogusz, Jakub Jakóbowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Konfucjanizm : wprowadzenie / Xinzhong Yao ; tł. Justyn Hunia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-060250] (2).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Place hold
Koniec tysiąclecia / Manuel Castells ; przekład: Janusz Stawiński, Sebastian Szymański ; redakcja naukowa Mirosława Marody. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092374] (6).
  Copies available for hold on place: [M-107884] (1).
Place hold
Koreańska polityka ChRL na progu lat dziewięćdziesiątych / Jan Rowiński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990. Other title: Koreańska polityka Chińskiej Republiki Ludowej na progu lat dziewięćdziesiątych.Availability: Copies available for hold on place: [M-010459] (1). Place hold
Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu / red. nauk. Roman Kuźniar ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Other title: Kryzys dwa tysiące osiem a pozycja międzynarodowa Zachodu.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kulturowe uwarunkowania rozwoju współczesnej Azji / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Michał Gołoś. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110861] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Kulturowe uwarunkowania współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Roberta Gawłowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Thierry'ego Sanjuana, zespół red.: Elisabeth Allés [et al.] ; przekł. z fr. Irena Kałużyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2009. Other title: Dictionnaire de la Chine contemporaine.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Meeting China halfway : how to defuse the emerging US-China rivalry / Lyle J. Goldstein. Publisher: Washington, D. C. : Georgetown University Press, copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Megamiasto Tokio / Rajmund Mydel. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-097171] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 71] (1).
Place hold
Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Stanisław Koziej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Misja w Chinach / Wasilij Czujkow ; [przeł. Franciszek Biernacki]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092697] (1).
  Copies available for hold on place: [M-050919] (1).
Place hold
Modernizacja, centrum, peryferie : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Ryszarda Stemplowskiego / pod red. Włodzimierza Borodzieja i Sławomira Dębskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053849] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097655] (1).
Place hold
Nauka o państwie / pod red. nauk. Pawła Kaczorowskiego ; [aut. Jacek Czaputowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Niedźwiedź w cieniu smoka : Rosja-Chiny 1991-2014 / Michał Lubina. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-106956] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Nieformalne aspekty biznesu : Rosja, kraje arabskie, Hongkong - Chiny : z doświadczeniami praktycznymi autora / Andrzej Buszko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Niezbędny partner drugoplanowy : Europa w polityce Chin w okresie rządów XI Jinpinga / Marcin Kaczmarski ; współpraca Jakub Jakóbowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110587] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Nowe oblicze starej tradycji : Chiny - Japonia / Włodzimierz Wowczuk. Publisher: Białystok : Kreator, cop. 2003. Other title: Chiny - Japonia.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-004947] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Nowożytna historia Chin / pod red. Romana Sławińskiego ; aut. Li Chang [et al.] ; Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka", 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-051412] (8).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
O Chinach / Henry Kissinger ; przełożyła Magdalena Komorowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Odpowiedzialność wielkiego mocarstwa : chińska perspektywa / Jin Canrong ; [tł. Marek Ciecierski]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Big power's responsibility.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Ostatni cesarze Chin / Wasilij Sidichmienow ; przeł. Jerzy Abkowicz i Roman Sławiński. Publisher: Katowice : Wydaw. Śląsk, 1990. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-050909] (2).
  Copies available for hold on place: [M-050908] (1).
Place hold
Panorama systemów politycznych świata / Mariusz Gulczyński ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104538] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych / red. nauk. Mirosław Sułek, Janusz Symonides. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-111068] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego / Mieczysław Jerzy Künstler. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-085507] (1).
  Copies available for hold on place: [M-050917] (1).
Place hold
Pokojowe negocjacje czy twarda gra? : rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską / Łukasz Gacek, Ewa Trojnar. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Political and security policy in Asia : challenges, perspectives, implications / edited by Joanna Marszałek-Kawa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110855] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie / pod red. Tomasza Jarockiego i Witolda Sokały ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityka Chin (ChRL i Tajwanu) wobec Ukrainy : stosunki wzajemne 1991-1994 / Jan Rowiński. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-067553] (1). Place hold
Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku / Bogdan Panek ; [recenzenci Ryszard Jakubczak, Marian Kozub]. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099333] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin po normalizacji stosunków, 1979-1985 / Bogdan Góralczyk ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-030399] (1). Place hold
Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając ; [aut. Agnieszka Bryc et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Polska - Chiny wczoraj, dziś, jutro : (w 60-lecie stosunków) / pod red. Bogdana Góralczyka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Polska, Unia Europejska, świat : wybrane problemy / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku : wizje - koncepcje - paradygmaty / pod red. nauk. Romana Kuźniara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092476] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej / redakcja naukowa: Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz ; autorzy rozdziałów: Leszek Leszczyński, Jan Olszewski, Mieczysław Sprengel, Kamil Zeidler, Joanna Grzybek, Mateusz Stępień, Marta Dargas-Draganik, Yuki Horie, Magdalena Łągiewska, Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz, Dominik Garbal, Mateusz Dziewięcki, Tomasz Drozdowski, Luiza Kliczkowska, Wojciech Kosior, Rajmund Stapiński, Katarzyna Rużyczka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. Online Access: Okładka Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Rosja : ambicje i możliwości w XXI wieku / red. Kazimierz Albin Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092636] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Skazani na wojnę? : czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa? / Graham Allison ; tłumaczenie: Regina Mościcka (wstęp, przedmowa, rozdziały 1-5), Maciej Wacław (rozdziały 6-9, aneksy), Marta Żbikowska (rozdział 10). Publisher: Bielsko-Biała : Pascal, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-111252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Spór o Tajwan / Andrzej Halimarski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-050924] (1). Place hold
Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej : Rosja - Chiny - NATO / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2002. Other title: Rosja, Chiny, NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092039] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Place hold
Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002 : aspekty polityczne i gospodarcze / Robert Jakimowicz ; recenzenci Waldemar Jan Dziak, Jan Rowiński ; redaktor naukowy Jan Szpak ; projekt okładki Sławomir Leszczuk ; przekład streszczenia na język angielski Jasper Tilbury. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092210] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Stosunki między Chinami a Rosją / Paweł Milewski. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagraniczych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083445] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Stosunki międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Haliżaka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006. Other title: Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Stosunki własności w Chinach / Li Zezhong ; przekł. z jęz. chiń. Roman Sławiński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Krajami Światowego Systemu Socjalistycznego. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1989. Other title: Shehuizhuyi suoyouzhi jiqi fazhan guiliixing.Availability: Copies available for hold on place: [M-050926] (1). Place hold
Strategia polityczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1949-1976 / Iwona Grabowska-Lipińska ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-092635] (1).
  Copies available for hold on place: [M-050920] (1).
Place hold
Strategiczny trójkąt Rosja - Chiny - Indie : szanse i wyzwania w XXI wieku / Tomasz Kapuśniak, Dominik Mierzejewski, Jakub Zajączkowski. Publisher: Lublin ; Łódź ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086235] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Supermarket kultury : kultura globalna a tożsamość jednostki / Gordon Mathews ; przeł. Ewa Klekot. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050083] (7).
  Copies available for hold on place: [M-108525] (1).
Place hold
Świat okresu cywilizacji klasycznych / pod red. nauk. Aleksandra Krawczuka ; [aut.] Piotr Kaczanowski [et al.]. Publisher: Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1). Place hold
Świat według Mao Zedonga : doktrynalne podstawy chińskiej polityki zagranicznej : (1949-1976) / Krzysztof Makowski. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-097286] (1). Place hold
System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej / Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1). Place hold
The Cambridge companion to modern Chinese culture / edited by Kam Louie. Edition: 5th print.Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, dr. 2015. Other title: Modern Chinese culture.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
The case for U. S. nuclear weapons in the 21st century / Brad Roberts. Publisher: Stanford : Stanford University Press, cop. 2016. Other title: Case for United States nuclear weapons in the twenty-first century.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
The ethnicity reader : nationalism, multiculturalism and migration / ed. by Montserrat Guibernau and John Rex. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge ; Malden : Polity, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108238] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
  Checked out (1).
Place hold
The genesis of the art of gardening and the modern landscape of China = Geneza sztuki ogrodowej i współczesnego krajobrazu Chin. [Vol. 1] / edited by Agata Zachariasz ; [translations Krzysztof Barnaś] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2016. Other title: Geneza sztuki ogrodowej i współczesnego krajobrazu Chin.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-112759] (1). Place hold
The landscape and architecture of historical and modern China = Krajobraz i architektura historycznych i współczesnych Chin. [Vol. 2] / edited by Agata Zachariasz ; [translations Krzysztof Barnaś] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2016. Other title: Krajobraz i architektura historycznych i współczesnych Chin | Krajobraz i architektura historycznych i nowoczesnych Chin : the landscape and architecture of historical and modern China.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-112769] (1). Place hold
The modern history of China / ed. by Roman Sławiński ; contributors: Li Chang [et al. ; transl. from pol. Adina Zemanek] ; Centre for Studies on Non-European Countries. Polish Academy of Sciences. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051275] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051274] (1).
Place hold
The US vs China : Asia's new Cold War? / Jude Woodward. Publisher: Manchester : Manchester University Press, copyright 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Tian Han : u źródeł nowego teatru chińskiego / Lidia Kasarełło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 792] (1). Place hold
Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku / pod red. Władysława Masiarza. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080575] (10).
  Copies available for reference: [CZ 321] (2).
Place hold
Tragedia wyzwolenia : historia rewolucji chińskiej 1945-1957 / Frank Dikötter ; przełożyła Barbara Gadomska. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. Other title: Historia rewolucji chińskiej 1945-1957 | Tragedy of liberation : a history of china's revolution 1945-57.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Unia Europejska - Chiny : nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright © 2018. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Place hold
Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych / pod red. Jacka Knopka. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092061] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Marek Rewizorski. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
Unia Europejska wobec Azji Centralnej : uwarunkowania regionalne i międzynarodowe / redakcja naukowa Radosław Fiedler, Tadeusz Wallas. Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016. Other title: Azja Centralna.Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 1] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Fundacja Nowe Teraz, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-112572] (1). Place hold
W poszukiwaniu geoekonomii w Europie / Tomasz Grzegorz Grosse. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Walka o koncepcję linii politycznej Komunistycznej Partii Chin w latach 1956-1960 / Waldemar Dziak ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : COM SNP, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-009108] (1). Place hold
War crimes, genocide and justice : a global history / David M. Crowe. Edition: First edition, first printing.Publisher: New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Wielki Mur Chiński : Chiny kontra świat 1000 p.n.e. - 2000 n.e. / Julia Lovell ; przeł. Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza S.A., 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-101685] (1). Place hold
Wielki renesans : chińska transformacja i jej konsekwencje / Bogdan Góralczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, copyright 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110484] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Place hold
Wielkie miareczkowanie : nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie / Joseph Needham ; przeł. Irena Kałużyńska. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1984. Other title: Grand titration science and society in East and West.Availability: Copies available for hold on place: [M-009833] (1). Place hold
World order : reflections on the character of nations and the course of history / Henry Kissinger. Edition: 5th impr.Publisher: [S.l.] : Penguin Books, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu / Jan Kieniewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Dialog, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096681] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107493] (1).
Place hold
Wyścig po Europę / François Godement, Jonas Parello-Plesner ; współpr. Alice Richard ; [tł. Sergiusz Kowalski] ; Fundacja im. Stefana Batorego. Publisher: Londyn : Europejska Rada Spraw Zagranicznych ; Warszawa : Fundacja im. Batorego, 2011. Other title: Scramble for Europe.Availability: Copies available for loan: [M-101004] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki : przypadek Chin / Kazimierz Starzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Zgłębiając cud : prawda o modernizacji Chin / Wang Xiangsui ; tłumaczenie z języka angielskiego Jakub Kułaczkowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Other title: Exploring the miracle | Zgłębiając cud Chin : prawda o modernizacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Zmiana układu sił USA - Chiny a transformacja porządku międzynarodowego / Edward Haliżak ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092544] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Zmiany relacji między NATO, Rosją i Chinami po 11 września 2001 r. / Dominik Mierzejewski. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086325] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067528] (1).
Place hold
Zmieniając historię : polityka zagraniczna Baracka Obamy / Martin S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal, Michael E. O'Hanlon ; [tł. Joanna Kędzierska] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-108122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092952] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha