USTRÓJ PAŃSTWOWY - ROSJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Cień Kremla : Rosja Putina / Peter Baker, Susan Glasser ; przekł. Władysław Jeżewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Magnum, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014 / redakcja naukowa Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Historia ustroju państw Zachodu : zarys wykładu / Marek Wąsowicz. Publisher: Warszawa : Liber, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-068336] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Historia ustroju państwa / Krzysztof Krasowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-059366] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Kompromis czy konfrontacja? : studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku / pod red. nauk. Dariusza Tarasiuka, Krzysztofa Latawca, Mariusza Korzeniowskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Konstytucja i władza we współczesnym świecie : doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin / [kom. red. Maria Kruk, Janusz Trzciński, Jan Wawrzyniak ; Instytut Nauk Prawnych PAN]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-109918] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kozacy Putina : folklor, biznes czy polityka? / Jolanta Darczewska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110520] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Nauka o państwie / pod red. nauk. Pawła Kaczorowskiego ; [aut. Jacek Czaputowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Parlamentaryzm w świecie współczesnym : między ideą a rzeczywistością / red.: Tadeusz Mołdawa, Jacek Zaleśny. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Political systems of the world / J. Denis Derbyshire, Ian Derbyshire. Edition: 2nd ed. (rev. and expanded).Publisher: Oxford : Helicon, cop. 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski ; [autorzy: Sabina Grabowska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Putin po raz czwarty : stan i perspektywy Rosji (2018-2024) / zespół OSW ; autorzy raportu Maria Domańska, Marek Menkiszak, Witold Rodkiewicz, Iwona Wiśniewska, Andrzej Wilk, Katarzyna Chawryło, Szymon Kardaś, Jan Strzelecki, Piotr Żochowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im Marka Karpia, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110584] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina / Roman Bäcker. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091670] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Rosyjskie prawo konstytucyjne : ustrojowe akty prawne. T. 1, Ustrój / wybór i red. nauk. Wiesław Staśkiewicz ; [przekł. z ros. Andrzej Kubik]. Publisher: Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109957] (1). Place hold
Rosyjskie prawo konstytucyjne : ustrojowe akty prawne. T. 3, Funkcjonowanie Federacji / wybór i red. nauk. Wiesław Staśkiewicz ; [przekł. z jęz. ros. Andrzej Kubik]. Publisher: Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109955] (1). Place hold
Rosyjskie prawo konstytucyjne : ustrojowe akty prawne. T. 2, Polityczna organizacja społeczeństwa / wybór i red. nauk. Wiesław Staśkiewicz ; [przekł. z ros. Andrzej Kubik]. Publisher: Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109956] (1). Place hold
Russland : Einführung in das politische System und Vergleich mit den postsowjetischen Staaten / Jürgen Hartmann. Publisher: Wiesbaden : Springer VS, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw / Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-109721] (1). Place hold
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod redakcją Marka Barańskiego ; przy współpracy Elżbiety Pioskowik. Edition: Wydanie 2, rozszerzone.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003216] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092013] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Teorie elit a systemy polityczne / Marek Żyromski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka i Andrzeja Czajowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092396] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Współczesne systemy polityczne / red. nauk. Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów : Polska, Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja / Waldemar Żebrowski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. "OSW", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich / Stanisław Starzyński ; [wstęp Adam Redzik]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-103063] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109963] (1).
Place hold
Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich / pod red. Jacka Zaleśnego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji / Andrzej Stelmach. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006911] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Życie codzienne pod rządami Stalina : Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku / Sheila Fitzpatrick ; tł. Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha