USTRÓJ PAŃSTWOWY - POLSKA Subscribe to this list

| Select titles to:
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Other title: Dwadzieścia pięć lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105014] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
Administracja danin publicznych w Polsce / Jacek Kulicki. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1). Place hold
Aksjologia polskiej konstytucji / Grzegorz Kryszeń, Krzysztof Prokop. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1). Place hold
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / redakcja naukowa Jerzy Kornaś, Łukasz Danel. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce : 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r. / pod red. Marka Zubika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Dzieje Sejmu Polskiego / aut. Juliusz Bardach [et al.] ; koordynator pracy Juliusz Bardach. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Europejskie systemy polityczne / Piotr Andrzejewski, Przemysław Deszczyński, Krzysztof Gołata, Marian Szczepaniak ; [koordynator całości: Przemysław Deszczyński] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014 / redakcja naukowa Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Granice wolności wypowiedzi : studium konstytucyjne / Artur Biłgorajski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-104956] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Place hold
Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Gwarancje godności ludzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-103056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Place hold
Historia ustroju i prawa polskiego : (1772-1918) / Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Zakamycze : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Historia ustroju państwa / Krzysztof Krasowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-059366] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Historia ustroju Polski / Tadeusz Maciejewski ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane BWSH, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-022419] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
Historia ustroju Polski / Ryszard Łaszewski, Stanisław Salmonowicz. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-109938] (1). Place hold
Historia ustroju Polski / Marian Kallas. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056655] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych / Monika Florczak-Wątor. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000 : analiza porównawcza / Rafał Glajcar. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej / Michał Bartoszewicz. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / redakcja naukowa: Witold Modzelewski i Jerzy Bielawny ; redaktor prowadzący: Małgorzata Słomka ; wydanie VII przygotowali: Krzysztof Radzikowski, Wojciech Safian, Marcin Szymocha, Marek Zagórski, Piotr Zyśk. Edition: Wyd. 7 zaktualiz., stan prawny na dzień: 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1). Place hold
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym / Krystian Nowak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Koniec imperium MSW : transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990 / Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Konstytucja i władza we współczesnym świecie : doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin / [kom. red. Maria Kruk, Janusz Trzciński, Jan Wawrzyniak ; Instytut Nauk Prawnych PAN]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-101967] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109918] (1).
Place hold
Kultura polityczna a konsolidacja demokracji / Paulina Sekuła ; przedm. Hieronim Kubiak Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-107991] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.4] (1).
Place hold
Modernizacja administracji : studium polityk administracyjnych w Polsce / Grzegorz Rydlewski ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / Michał Szewczyk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Nauka o państwie / pod red. nauk. Pawła Kaczorowskiego ; [aut. Jacek Czaputowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Od dyktatury do demokracji i z powrotem : autobiograficzna rozmowa o współczesnej Polsce / Andrzej Zoll, Marek Bartosik. Publisher: Kraków : Znak Horyzont, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 929] (1). Place hold
Państwo i prawo Polski Ludowej (1944-1989) : [wybór źródeł] / wybór, wstęp i komentarz Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski, Konrad Kozub-Ciembroniewicz, Wojciech Majchrowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Podziały klasowe i nierówności społeczne : refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce / redaktor naukowy Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067009] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107972] (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha