USTRÓJ PAŃSTWOWY - NIEMCY Subscribe to this list

| Select titles to:
Berlin : ustrój i rola w systemie politycznym RFN po 1989 roku / Andżelika Mirska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097664] (1). Place hold
Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza ; [aut.: Marian Bębenek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm.Availability: Copies available for loan: [M-023912] (8).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Europejskie systemy polityczne / Przemysław Deszczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Europejskie systemy polityczne / Piotr Andrzejewski, Przemysław Deszczyński, Krzysztof Gołata, Marian Szczepaniak ; [koordynator całości: Przemysław Deszczyński] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Federalizm niemiecki / Marcin Przybysz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Historia ustroju państw Zachodu : zarys wykładu / Marek Wąsowicz. Publisher: Warszawa : Liber, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-068336] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Historia ustroju państwa / Krzysztof Krasowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-059366] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych / Monika Florczak-Wątor. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r. (publikowana Ustawa Zasadnicza Węgier, wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-083686] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kultura RFN : zarys historii : 1945-1989 / Hermann Glaser ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Other title: Kultura Republiki Federalnej Niemiec.Availability: Copies available for hold on place: [M-108967] (1). Place hold
Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll ; pod red. Lidii Zacharko. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Nauka o państwie / pod red. nauk. Pawła Kaczorowskiego ; [aut. Jacek Czaputowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Oblicza współczesnego państwa / Marek Bankowicz, Jan Wiktor Tkaczyński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038749] (6).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Parlament Republiki Federalnej Niemiec / red. Josef Isensee, Paul Kirchhof ; przeł. Bogusław Banaszak ; [aut. Roman Herzog et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995. Other title: Demokratische Willensbildung - Die Staatsorgane des Bundes.Availability: Copies available for loan: [M-031635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Place hold
Political systems of the world / J. Denis Derbyshire, Ian Derbyshire. Edition: 2nd ed. (rev. and expanded).Publisher: Oxford : Helicon, cop. 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Elipsa" ; Kraków : Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091812] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Place hold
Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec / red. Anna Frankiewicz i Stanisław Leszek Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Prawo ustrojowe Niemiec / Jan Wiktor Tkaczyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107649] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski ; [autorzy: Sabina Grabowska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE / Aleksandra Kustra. Publisher: Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107135] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej / pod red. Lucyny Rajcy. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; [aut. Janusz Adamowski et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Edition: Wyd. 4. zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-057029] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw / Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-109721] (1). Place hold
System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 2, Zasady procesu karnego / red. nauk. Paweł Wiliński ; [aut.: Grażyna Artymiak et al.]. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, cop. 2014. Other title: Zasady procesu karnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 1, Zasady procesu karnego / red. nauk. Paweł Wiliński ; [aut.: Olgierd Bogucki et al.]. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, cop. 2014. Other title: Zasady procesu karnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 2 / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży. Publisher: Warszawa : Liber, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Territorial organization of European states : federalism, regionalism, unitarism / Andrzej Jackiewicz. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Faculty of Law University of Białystok, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Transnational encounters between Germany and Japan : perceptions of partnership in the nineteenth and twentieth centuries / edited by Joanne Miyang Cho, Lee M. Roberts, and Christian W. Spang. Publisher: London : Palgrave Macmillan, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Paweł Sarnecki. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha