USTRÓJ PAŃSTWOWY - FRANCJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Dawny ustrój i rewolucja / Alexis de Tocqueville ; przeł. Hanna Szumańska-Grossowa ; wstęp François Furet. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081477] (8).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza ; [aut.: Marian Bębenek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm.Availability: Copies available for loan: [M-023912] (8).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Europejskie systemy polityczne / Przemysław Deszczyński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Europejskie systemy polityczne / Piotr Andrzejewski, Przemysław Deszczyński, Krzysztof Gołata, Marian Szczepaniak ; [koordynator całości: Przemysław Deszczyński] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Historia konstytucyjna i polityczna Francji : (1789-1958) / Marcel Morabito, Daniel Bourmaud ; [tł. z fr. Adam Jamróz]. Publisher: Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-091098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Place hold
Historia ustroju państw Zachodu : zarys wykładu / Marek Wąsowicz. Publisher: Warszawa : Liber, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-068336] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Historia ustroju państwa / Krzysztof Krasowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-059366] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Konstytucja i władza we współczesnym świecie : doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin / [kom. red. Maria Kruk, Janusz Trzciński, Jan Wawrzyniak ; Instytut Nauk Prawnych PAN]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-101967] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109918] (1).
Place hold
Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r. (publikowana Ustawa Zasadnicza Węgier, wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-083686] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Mały leksykon systemów politycznych : [Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Unia Europejska, Wielka Brytania, Włochy] / Tomasz Goduń [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006344] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll ; pod red. Lidii Zacharko. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Nauka o państwie / pod red. nauk. Pawła Kaczorowskiego ; [aut. Jacek Czaputowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Parlament V Republiki Francuskiej / Jean-Pierre Camby, Pierre Servent ; przeł. Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Other title: Parlament Piątej Republiki Francuskiej.Availability: Copies available for loan: [M-056139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Place hold
Political systems of the world / J. Denis Derbyshire, Ian Derbyshire. Edition: 2nd ed. (rev. and expanded).Publisher: Oxford : Helicon, cop. 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski ; [autorzy: Sabina Grabowska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Referendum jako narzędzie polityki : francuskie doświadczenia ustrojowe / Łukasz Jakubiak. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1). Place hold
Rządzić państwem : centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich / Leszek Skiba. Publisher: Warszawa : Instytut Sobieskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Samorząd terytorialny państw europejskich / red. nauk. Sylwester Wróbel. Publisher: Katowice : Śląsk, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej / pod red. Lucyny Rajcy. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie : (doświadczenia i nowe wyzwania) / pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Alfreda Lutrzykowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; [aut. Janusz Adamowski et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Edition: Wyd. 4. zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-057029] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw / Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-109721] (1). Place hold
System prawa karnego procesowego. [T.] 3, cz. 1, Zasady procesu karnego / red. nauk. Paweł Wiliński ; [aut.: Olgierd Bogucki et al.]. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, cop. 2014. Other title: Zasady procesu karnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
System prawa karnego procesowego. T. 2, Proces karny - rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym / red. nauk. Piotr Kruszyński ; aut. Hanna Gajewska-Kraczkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, cop. 2014. Other title: Proces karny - rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1 / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży. Publisher: Warszawa : Liber, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego / red. nauk. Małgorzata Myśliwiec, Krzysztof Krysieniel. Publisher: Poznań ; Chorzów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Territorial organization of European states : federalism, regionalism, unitarism / Andrzej Jackiewicz. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Faculty of Law University of Białystok, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Paweł Sarnecki. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
Ustroje państw współczesnych / Andrzej Pułło. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha