USTRÓJ PAŃSTWOWY - BIAŁORUŚ Subscribe to this list

| Select titles to:
Białoruś : zespół ukrytego paradoksu / Mariusz Maszkiewicz. Publisher: Warszawa [etc.] : Centrum Wschodnie POU : PRET, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej / Artur Roland Kozłowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Political systems of the world / J. Denis Derbyshire, Ian Derbyshire. Edition: 2nd ed. (rev. and expanded).Publisher: Oxford : Helicon, cop. 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi w latach 1994-2010 / Pavel Usov ; ze wstępem Tomasza Stryjka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski ; [autorzy: Sabina Grabowska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; [aut. Janusz Adamowski et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Edition: Wyd. 4. zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-057029] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
System polityczno-prawny Białorusi / Ksenia Kakareko. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod redakcją Marka Barańskiego ; przy współpracy Elżbiety Pioskowik. Edition: Wydanie 2, rozszerzone.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003216] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka i Andrzeja Czajowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092396] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów : Polska, Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja / Waldemar Żebrowski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. "OSW", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091590] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich / pod red. Jacka Zaleśnego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha