UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktywizacja, rozwój, integracja : ku niezależnej starości / red. nauk. Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008009] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Analiza demograficzna : metody, wyniki, zastosowania / Roland Pressat ; [tł. Bolesław Wścieklica]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Other title: Analyse démographique.Availability: Copies available for loan: [M-020436] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088864] (1).
Place hold
Andragogika : podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Radom ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-089982] (8).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109683] (1). Place hold
Demography : the study of human population / David Yaukey, Douglas L. Anderton, Jennifer Hickes Lundquist. Edition: 3rd ed.Publisher: Long Grove, Ill. : Waveland Press, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058140] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Edukacja dorosłych w Kanadzie / Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki. Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Place hold
Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych - podstawowe problemy : praca zbiorowa / Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki ; pod red. Józefa Półturzyckiego ; Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa ; Płock : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1). Place hold
Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for loan: [M-006155] (11).
  Copies available for hold on place: [M-109677] (1).
Place hold
Instytucjonalne wsparcie seniorów : rozwiązania polskie i zagraniczne / red. nauk. Artur Fabiś ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-067265] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109682] (1).
Place hold
Jak się nie nudzić na emeryturze? : poradnik emeryta i rencisty / Stanisław Mędak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-022105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080418] (1). Place hold
Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096758] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Polish migration to the UK in the "New" European Union : after 2004 / ed. by Kathy Burrell. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : praca zbiorowa. T. 2a / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : I Kongres Demograficzny w Polsce, sympozjum - Przemiany Demograficzne w województwie świętokrzyskim, Kielce, 15 maja 2002 r. T. 4 / pod red. Jana Śledzianowskiego ; Rządowa Rada Ludnościowa. Akademia Świętokrzyska. Publisher: Kielce : "Jedność", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne : raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju / [zespół red. Elżbieta Mączyńska et al.] ; Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2010. Other title: Narodowa Rada Rozwoju I.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-067120] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec / Mariusz Wojtan ; [Centrum im. Willy Brandta]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005500] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [aut. Ewa Frątczak et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064732] (8).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / pod red. Piotra Korcellego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Psychologia starzenia się i starości / Maria Susułowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Raport "Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą 1989-2005" / [oprac. przez: Zbigniew Ciosek et al. ; red. Michał Dworczyk et al.] Publisher: Warszawa : [s.n.], 2007. Other title: Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą 1989-2005 : raport.Availability: Copies available for loan: [M-093995] (1).
  Copies available for hold on place: [M-062165] (1).
Place hold
Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku : materiały konferencyjne III Galicyjskich Spotkań Medycznych : praca zbiorowa / pod red. Marka Krobickiego i Zofii Szaroty ; [Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-024649] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Publisher: Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Starzenie się i starość : w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-076712] (8).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Place hold
Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Systemy wartości a procesy demograficzne / pod red. Krystyny Slany, Agnieszki Małek, Izabeli Szczepaniak-Wiechy ; Rządowa Rada Ludnościowa ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Trzeci wiek bez starości : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza i Elżbiety Trafiałek ; [Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach]. Publisher: Kielce : Wydaw. Uczelniane WŚ, 2000. Other title: Third age without the old age.Availability: Copies available for loan: [M-064449] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087375] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha