UKRAINA - UE Subscribe to this list

| Select titles to:
Białoruś, Mołdawia i Ukraina : wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Droga do Europy : opinie ukraińskich elit / wywiady przeprowadzili Wołodymyr Nahirnyj [et al. ; rozmówcy Mykoła Barabasz et al. ; tł. z ukr. Katarzyna Kotyńska, Anna Łazar]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego ; Kijów : Międzynarodowa Fundacja "Odrodzenie", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
EPS w praktyce - Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego = The ENP in practice - the European Union's policy towards Russia, Ukraine, Belarus and Moldova one year after the publication of the Strategy Paper / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005. Other title: ENP in practice - the European Union's policy towards Russia, Ukraine, Belarus and Moldova one year after the publication of the Strategy Paper | Europejska Polityka Sąsiedztwa w praktyce - Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego.Availability: Copies available for loan: [M-093059] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach partnerstwa wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej / Agnieszka K. Cianciara, Adam Burakowski, Paweł Olszewski, Jakub Wódka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Place hold
Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Krzysztof Surdyk. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania / Ewa Kozak. Publisher: Kraków : "Impuls", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1). Place hold
Pered vyborom : buduŝee Ukrainy v usloviâh sistemnoj destabilizacii / redakciâ Andžej Gil' ; Tomaš Stempnevski ; Institut Central'no-Vostočnoj Evropy [et al.]. Publisher: Lûblin [etc.] : Institut Central'no-Vostočnoj Evropy, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP : wybrane problemy = Politika nacional'noj bezopasnosti stran SNG : izbrannye problemy / pod red. Walentego Baluka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Wrocław] : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2009. Other title: Politika nacional'noj bezopasnosti stran SNG : izbrannye problemy.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054449] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy : partnerstwo czy członkostwo? / red Andrzej Podraza. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o.o. Fundacji Rozwoju KuL, 2006. Other title: Polityka UE wobec Ukrainy.Availability: Copies available for loan: [M-086166] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka Wschodnia Unii Europejskiej : perspektywa krajów wyszechradzkich = Eastern policy of the EU : the Visegrad countries' perspective / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz [et al. ; tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Eastern policy of the EU | Eastern policy of the European Union's.Availability: Copies available for loan: [M-085681] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej / red. nauk. Maciej Bałtowski, Henryk Ponikowski. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Sąsiad odkrywany na nowo : stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą / Jakub Groszkowski, Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki ; współpraca Tomasz Dąborowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia / red. naukowa Marek Czajkowski, Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : Dante, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091793] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania / red. nauk.: Andrzej Podraza. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014 : próba bilansu / redakcja naukowa Marek Pietraś, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej / Łukasz Bartkowiak. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-098143] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy / red. nauk.: Andrzej Podraza ; Wojciech Gizicki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-107039] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym / red. nauk. Józef M. Fiszer i Paweł Olszewski ; Instytut Studiów Politycznych PAN. Zakład Europeistyki. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-108120] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego / Yaropolk Tymkiv. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Ukraine crisis : what it means for the West / Andrew Wilson. Edition: 2nd edition.Publisher: New Haven ; London : Yale University Press, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
W poszukiwaniu nowych szlaków : handel zagraniczny Ukrainy po rewolucji godności / Sławomir Matuszak. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Więcej niż sąsiedztwo : rozszerzona Unia Europejska i Ukraina - nowe relacje : raport końcowy / [aut. Jakub Boratyński et al., grupa red. Grzegorz Gromadzki et al. ; tł. z j. ang. Ewa Klekot]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego ; Kijów : Międzynarodowa Fundacja "Odrodzenie", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha