UKRAINA Subscribe to this list

| Select titles to:
20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012. Other title: Dwadzieścia lat rzeczywistości poradzieckiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-107944] (1). Place hold
A quarter-century of independent Ukraine : dimensions of transformation / Tadeusz A. Olszański ; translation OSW. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Awesome Ukraine : interesting things you need to know / autors: Tamara Krawchenko, Irina Tsilyk, Artem Chekh ; editors Tamara Krawchenko, Kim Fraser ; translator Alyona Sydorenko. Edition: 3rd edition.Publisher: Kyiv : Osnovy Publishing House, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1). Place hold
Beyond colours : assets and liabilities of "post-orange" Ukraine / [co-aut.: Grzegorz Gromadzki et al.]. Publisher: Kyiv : International Renaissance Foundation ; Warsaw : Stefan Batory Foundation, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy : wymiary transformacji / Tadeusz A. Olszański. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Czas wojny : opowieści z Ukrainy / Tim Judah ; tłumaczenie Aleksandra Czwojdrak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. Other title: In wartime : stories from Ukraine.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Dokąd zmierzasz Ukraino? = What future for Ukraine? / Anna Górska ; [tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005. Other title: What future for Ukraine?.Availability: Copies available for loan: [M-097362] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej / red. nauk. Maria Żak, Witold Ostafiński. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Dziki kontynent : Europa po II wojnie światowej / Keith Lowe ; przełożył Mirosław P. Jabłoński. Edition: Wyd. 1 (dodr).Publisher: Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2016. Other title: Savage continent.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych / pod red. Marii Szmeji. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062352] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014 / redakcja naukowa Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Gospodars'kij kodeks Ukraïni iz zminami ta dopo'nennâmi stanom na 23 žo'tnâ 2017 roku : ofìcìjnij tekst. Publisher: Kiïv : Vidavnictvo "Alerta", 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1). Place hold
Historia wychowania - misja i edukacja : profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102010] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111984] (1).
Place hold
Hybrid warfare in Ukraine : outcomes and recommendations for Europe and the world / scientific editor Boguslaw Pacek ; reviewers Zygmunt Matuszak, Sławomir M. Mazur. Publisher: [Miejsce nieznane] : Defence Education Enhancement Programme (DEEP), 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Krzysztof Surdyk. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111974] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian / pod red. Bernarda J. Albina, Janusza M. Kupczaka. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004) / Walenty Baluk. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Ład międzynarodowy w XXI wieku / redakcja naukowa Tadeusz Kubaczyk, Marek Żyła. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Metaphor and proximisation in the analysis of the discourse of indirect threat : a study of the US rhetoric on the Russia - Ukraine conflict / Marta Lichy. Publisher: Łódż : Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie / redakcja naukowa Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa / red. Klemens Budzowski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091809] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Place hold
Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania / Ewa Kozak. Publisher: Kraków : "Impuls", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1). Place hold
Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce : przekaz kulturowy a więź etniczna / Małgorzata Głowacka-Grajper ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062364] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014612] (1).
Place hold
Nacjonalizm : konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Stanisława Helnarskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Najlepsza armia, jaką miała Ukraina : zmiany w siłach zbrojnych Ukrainy po agresji rosyjskiej / Andrzej Wilk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
NATO's return to Europe : engaging Ukraine, Russia, and beyond / Rebecca R. Moore and Damon Coletta, editors ; foreword by Nicholas Burns. Publisher: Washington, DC : Georgetown University Press, copyright 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1). Place hold
Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Niekończąca się zapaść : stan ukraińskiego sektora naftowego / Wojciech Konończuk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Nikifor - tvorčìst' : Nacìonal'nij muzej ukraïns'kogo narodnogo dekorativnogo mistectva u Kiêvì : vistavka z kolekcìï Okryžnogo muzeû u Novomu Sončì, 16.05.-30.06.2013 r. = Nikifor - twórczość : Muzeum Narodowe Ukraińskiej Sztuki Ludowej w Kijowie : wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu / [tł. Wanda Konior ; red. Bogusława Błażewicz]. Publisher: Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, cop. 2013. Other title: Nikifor - twórczość : Muzeum Narodowe Ukraińskiej Sztuki Ludowej w Kijowie : wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.Availability: Copies available for reference: [CZ 75] (1). Place hold
Parlamentaryzm w świecie współczesnym : między ideą a rzeczywistością / red.: Tadeusz Mołdawa, Jacek Zaleśny. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Biblioteka Narodowa, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092233] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Partnerstwo polityczno-oligarchiczne : stan i wyzwania sektora elektroenergetycznego Ukrainy / Tadeusz Iwanski, Arkadiusz Sarna. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110586] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Pered vyborom : buduŝee Ukrainy v usloviâh sistemnoj destabilizacii / redakciâ Andžej Gil' ; Tomaš Stempnevski ; Institut Central'no-Vostočnoj Evropy [et al.]. Publisher: Lûblin [etc.] : Institut Central'no-Vostočnoj Evropy, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Pojednanie przez trudną pamięć - Wołyń 1943 = Poêdnannâ čerez važku pam'ât' - Volin' 1943 = Reconciliation through difficult remembrance - Volhynia 1943 / pomysł, wybór, red. Aleksandra Zińczuk ; [tłumaczenia Iwona Boruszkowska et al.]. Publisher: Lublin ; [Wojsławice] : Stowarzyszenie Panorama Kultur, 2012. Other title: Poêdnannâ čerez važku pam'ât' - Volin' 1943 | Reconciliation through difficult remembrance - Volhynia 1943.Availability: Copies available for loan: [M-096847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Place hold
Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP : wybrane problemy = Politika nacional'noj bezopasnosti stran SNG : izbrannye problemy / pod red. Walentego Baluka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Wrocław] : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2009. Other title: Politika nacional'noj bezopasnosti stran SNG : izbrannye problemy.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityka bezpieczeństwa Ukrainy / Monika Podsiadłowicz ; Departament Polityki Obronnej MON. Publisher: Warszawa : Departament Polityki Obronnej MON, 2004 (Wrocław : Agencja Wydawnicza "ARGI"). Availability: Copies available for hold on place: [M-005777] (1). Place hold
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054449] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki / Tomasz Kapuśniak, Yaropolk Tymkiv. Publisher: Lublin ; Lwów : Instytut Europy Środkowo-WSchodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086245] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polska granica w czasie rewolucji ukraińskej / Jakub Benedyczak ; współpraca Krzysztof Mrozek. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Polska i jej wschodni sąsiedzi : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków, 2 czerwca 2014 r. / redakcja Barbara Stoczewska, Jan Widacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099130] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(438)] (1).
Place hold
Polska i Niemcy w Europie (2004-2014) : różnice interesów - uwarunkowania i konsekwencje / Krzysztof Malinowski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-098858] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
Pomarańczowa kokarda : kalendarium kryzysu politycznego na Ukrainie jesień 2004 / oprac. Wojciech Stanisławski ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-063477] (2).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Place hold
Powrót do Lwowa : o genezie "ludobójstwa" i "zbrodni przeciwko ludzkości" / Philippe Sands ; przekładu dokonał Jacek Soszyński ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Brikenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-111761] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Place hold
Prognoza zagrożenia w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych : materiały z sympozjum naukowego / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia ; [publ. oprac. pod kier. Waldemara Scheffsa]. Edition: (Dodruk).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076663] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. 1 / Helena Marek, Katarzyna Górecka (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Relacje państwo - Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach 1991-2012 / Andrzej Szabaciuk. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086170] (3).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Place hold
Rosja, Ukraina, Białoruś : wybrane dylematy rozwoju / red. nauk. Sylwester Gardocki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Sąsiad odkrywany na nowo : stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą / Jakub Groszkowski, Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki ; współpraca Tomasz Dąborowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Wojciech Kostecki, Kamil Smogorzewski redakcja naukowa. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Stalin i Europa, 1928-1953 / [oprac.] Timothy Snyder, Ray Brandon ; przekł. Sławomir Kędzierski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2014. Other title: Stalin and Europe : imitation and domination, 1928-1953 | Stalin i Europa.Availability: Copies available for loan: [M-111623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Stepan Bandera w Kijowie : kulisy rewolucji na Ukrainie / [red. Jan Engelgard, Arkadiusz Meller, Adam Wielomski]. Publisher: Warszawa : Capital, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej / Łukasz Bartkowiak. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-098143] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Struktura interesów geopolitycznych Ukrainy / Aleksiej Walewskij, Michajło Honczar ; [tł. Rafał Seniuch]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089113] (1). Place hold
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod redakcją Marka Barańskiego ; przy współpracy Elżbiety Pioskowik. Edition: Wydanie 2, rozszerzone.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003216] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092013] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Systemy polityczne Ukrainy / Emilian Wiszka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego / redakcja naukowa Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Tomasz Drab. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1). Place hold
The case of Crimea's annexation under international law / edited by: Władysław Czapliński, Sławomir Dębski, Rafał Tarnogórski, Karolina Wierczyńska ; the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding. Edition: First edition.Publisher: Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-111861] (2). Place hold
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / pod red. Renaty Dopierały i Kai Kaźmierskiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol'ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. Other title: Transformacìâ v Pol'ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Ukraina : inne spojrzenie = Ukraine : another view / Paweł Wołowski ; współprac. Anna Górska [et al. ; tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2003. Other title: Ukraine.Availability: Copies available for loan: [M-085683] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Ukraina : przewodnik historyczny : tragiczne dzieje, polskie ślady / Sławomir Koper. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Ukraina : po obu stronach Dniestru / Andrzej Kępiński ; zdj. Jolanta Stopka. Publisher: Poznań : Zyski i S-ka Wydawnictwo, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 913] (1). Place hold
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086448] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Ukraina między Rosją a Polską / Danuta Gibas-Krzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-052837] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Ukraina po (Euro)majdanie : od autorytaryzmu do protodemokracji / redakcja naukowa Andrzej Stelmach, Liana Hurska-Kowalczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Ukraina to nie Rosja / Leonid Kuczma ; [przekł. i adapt. Jerzy Redlich ; współprac. Stanisław Filipczak, Krystyna Paszek]. Publisher: Kraków : "Platan", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101660] (1).
Place hold
Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego / Yaropolk Tymkiv. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Ukraina wobec Rosji : studium zależności / Andrzej Szeptycki. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Ukraine crisis : what it means for the West / Andrew Wilson. Edition: 2nd edition.Publisher: New Haven ; London : Yale University Press, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego / Tomasz Stryjek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej / Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079580] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka i Andrzeja Czajowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092396] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Vostočnoe partnerstvo : celi - opyt - vyzovy : analiz processa implementacii v gosudarstvah ohvačennyh programmoj / pod naučnoj red. Petra Bajora. Publisher: Krakov : Księgarnia Akademicka, 2013. Other title: Analiz processa implementacii v gosudarstvah ohvačennyh programmoj.Availability: Copies available for loan: [M-092950] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
W poszukiwaniu nowych szlaków : handel zagraniczny Ukrainy po rewolucji godności / Sławomir Matuszak. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Więcej niż sąsiedztwo : rozszerzona Unia Europejska i Ukraina - nowe relacje : raport końcowy / [aut. Jakub Boratyński et al., grupa red. Grzegorz Gromadzki et al. ; tł. z j. ang. Ewa Klekot]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego ; Kijów : Międzynarodowa Fundacja "Odrodzenie", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Wielka dekomunizacja : ukraińska polityka historyczna czasu wojny / Tadeusz A. Olszański. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110521] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Place hold
Wilki żyją poza prawem : jak Janukowycz przegrał Ukrainę / Zbigniew Parafianowicz, Michał Potocki. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Wizje dobrego państwa : państwo w procesach przemian : teoria i praktyka / pod red. Alicji Lisowskiej i Andrzeja W. Jabłońskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. Other title: Państwo w procesach przemian.Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Wojna, która nas zmieniła / Paweł Pieniążek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Współczesne media - wolne media? T. 3 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie 1991-2008 : polityka, gospodarka, wojsko, sektor pozarządowy / Piotr Kuspys ; Instytut Studiów Strategicznych. Publisher: Kraków : Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni.Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Współczesne wyzwania rozwojowe regionów ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego : XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Ekonomia - Technika - Zarządzanie / pod red. Marianny Kotowskiej-Jelonek. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2014. Other title: XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Ekonomia - Technika - Zarządzanie | Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Ekonomia - Technika - Zarządzanie, 11 | Ekonomia - Technika - Zarządzanie.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich / pod red. Jacka Zaleśnego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha