UKRAINA Subscribe to this list

| Select titles to:
20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012. Other title: Dwadzieścia lat rzeczywistości poradzieckiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-107944] (1). Place hold
A quarter-century of independent Ukraine : dimensions of transformation / Tadeusz A. Olszański ; translation OSW. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Awesome Ukraine : interesting things you need to know / autors: Tamara Krawchenko, Irina Tsilyk, Artem Chekh ; editors Tamara Krawchenko, Kim Fraser ; translator Alyona Sydorenko. Edition: 3rd edition.Publisher: Kyiv : Osnovy Publishing House, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1). Place hold
Beyond colours : assets and liabilities of "post-orange" Ukraine / [co-aut.: Grzegorz Gromadzki et al.]. Publisher: Kyiv : International Renaissance Foundation ; Warsaw : Stefan Batory Foundation, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy : wymiary transformacji / Tadeusz A. Olszański. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Czas wojny : opowieści z Ukrainy / Tim Judah ; tłumaczenie Aleksandra Czwojdrak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. Other title: In wartime : stories from Ukraine.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Dokąd zmierzasz Ukraino? = What future for Ukraine? / Anna Górska ; [tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005. Other title: What future for Ukraine?.Availability: Copies available for loan: [M-097362] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej / red. nauk. Maria Żak, Witold Ostafiński. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Dziki kontynent : Europa po II wojnie światowej / Keith Lowe ; przełożył Mirosław P. Jabłoński. Edition: Wyd. 1 (dodr).Publisher: Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2016. Other title: Savage continent.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych / pod red. Marii Szmeji. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062352] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014 / redakcja naukowa Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Gospodars'kij kodeks Ukraïni iz zminami ta dopo'nennâmi stanom na 23 žo'tnâ 2017 roku : ofìcìjnij tekst. Publisher: Kiïv : Vidavnictvo "Alerta", 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1). Place hold
Historia wychowania - misja i edukacja : profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102010] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111984] (1).
Place hold
Hybrid warfare in Ukraine : outcomes and recommendations for Europe and the world / scientific editor Boguslaw Pacek ; reviewers Zygmunt Matuszak, Sławomir M. Mazur. Publisher: [Miejsce nieznane] : Defence Education Enhancement Programme (DEEP), 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Krzysztof Surdyk. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111974] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian / pod red. Bernarda J. Albina, Janusza M. Kupczaka. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004) / Walenty Baluk. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Ład międzynarodowy w XXI wieku / redakcja naukowa Tadeusz Kubaczyk, Marek Żyła. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Metaphor and proximisation in the analysis of the discourse of indirect threat : a study of the US rhetoric on the Russia - Ukraine conflict / Marta Lichy. Publisher: Łódż : Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie / redakcja naukowa Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa / red. Klemens Budzowski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091809] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Place hold
Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania / Ewa Kozak. Publisher: Kraków : "Impuls", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1). Place hold
Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce : przekaz kulturowy a więź etniczna / Małgorzata Głowacka-Grajper ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062364] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014612] (1).
Place hold
Nacjonalizm : konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Stanisława Helnarskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Najlepsza armia, jaką miała Ukraina : zmiany w siłach zbrojnych Ukrainy po agresji rosyjskiej / Andrzej Wilk. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha