UE - POLITYKA SĄSIEDZTWA Subscribe to this list

| Select titles to:
Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 2, W europejskiej praktyce ustrojowej / red. Jan Iwanek, Robert Radek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 1, Teoria - historia / red. Małgorzata Domagała, Jan Iwanek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Development policy of the European Union / Martin Holland and Mathew Doidge. Publisher: Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Dziesięć lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej : próba bilansu i nowe otwarcie / pod redakcją naukową Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099430] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Place hold
Europeizacja : analiza oddziaływania Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach partnerstwa wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej / Agnieszka K. Cianciara, Adam Burakowski, Paweł Olszewski, Jakub Wódka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Place hold
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej / red. nauk. Marek Pietraś, Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Justyna Misiągiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Europejska wspólnota wywiadowcza : prawo - instytucje - mechanizmy / Artur Gruszczak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Ewolucja stosunków między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową / Filip Grzegorzewski. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-083433] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Jednolitość i spójność prawa : perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej / Agnieszka Grzelak [et al.] ; red. nauk. Artur Nowak-Far. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-109786] (1). Place hold
Kolejowy jedwabny szlak : połączenie kolejowe UE-Chiny : uwarunkowania, aktorzy, interesy / Jakub Jakóbowski, Konrad Popławski, Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2018. Other title: Połączenie kolejowe UE-Chiny : uwarunkowania, aktorzy, interesy.Availability: Copies available for loan: [M-110588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Niemcy, Europa, Świat : studia międzynarodowe : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
O Polsce i Europie bez niedomówień / Jerzy Łukaszewski. Publisher: Warszawa : Noir sur Blanc, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych : zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez Słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne, pogłębione wywiadami w trakcie wizyt studyjnych w Brukseli, Berlinie i Paryżu zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / red. merytoryczna Andrzej Zybała ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej / redakcja naukowa Marek Grela, Zdzisław Rapacki. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Podstawy prawa / Zdzisław Muras. Edition: 4. wyd. uaktualnione i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-107008] (3). Place hold
Podstawy prawa / Zdzisław Muras. Edition: 5. wydanie uaktualnione i zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Polityka rozwojowa : rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie / red. nauk. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-099270] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Place hold
Polski samorząd terytorialny : europejskie standardy i krajowa specyfika / red. nauk. Alfred Lutrzykowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Polskie 10 lat w Unii : [raport] / [red. Małgorzata Kałużyńska et al. ; zesp. aut. Katarzyna Ananicz et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cop. 2014. Other title: 10 PL-UE.Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Prawo materialne Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału : podstawy prawa konkurencji / redakcja naukowa Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-098640] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Place hold
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Other title: IX Kongres Ekonomistów Polskich | Kongres Ekonomistów Polskich, 9.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Rosja : ku Europie : problemy stosunków rosyjsko-unijnych / Alicja Stępień-Kuczyńska ; Uniwwersytet Łódzki [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058412] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
The foreign policy of the European Union / Stephan Keukeleire and Tom Delreux. Edition: 2nd edition.Publisher: Basingstoke, Hants. ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
To i owo o Unii Europejskiej / Jerzy Andrzej Wojciechowski ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Unia Europejska : w poszukiwaniu swoich granic / [autorzy: Jan Zielonka, Jakub Grygar, Jarosław Drozd, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Aleksandra Trzcielińska-Polus, Magdalena El Ghamari, Dariusz Milczarek, Olga Barburska, Marek Nadolski, Maciej Cesarz] ; redakcja naukowa Monika Trojanowska-Strzęboszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa / Anna Skolimowska. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Utopia europejska : kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy / Krzysztof Szczerski ; [redakcja, dobór zdjęć Leszek Sosnowski]. Publisher: Kraków : Biały Kruk, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-104398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej / Grzegorz Mazur. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110980] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha