UCZEŃ ZDOLNY Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przetł. Dorota Ekiert-Grabowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Other title: Underachievement syndrome.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Być zdolnym - wspierać zdolnych / red. Teresa Giza i Marzena Pękowska. Publisher: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole : [jak temu przeciwdziałać] / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Monika Horzowska. Publisher: Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 2000. Other title: Why bright kids get poor grades and what you can do about it.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1). Place hold
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054509] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej : od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. 1 / Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (red. nauk.). Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja wczesnoszkolna procesem stymulującym rozwój zdolności specjalnych / Edmund Stucki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-014547] (1). Place hold
Global education up to the future / ed. by Amantius Akimjak, Donna Harrel Lubcker. Publisher: Warszawa [etc.] : OWP "SIM", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111988] (1). Place hold
Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. Publisher: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis ; z jęz. ang. przetł. Katarzyna Górska-Łazarz. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988. Other title: How to be a gifted parent.Availability: Copies available for loan: [M-002098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Place hold
Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114310] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne / Justyna Dobrołowicz. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców / Barbara Lipnicka. Publisher: Kraków : Wydaw. "Barbara", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-022048] (1). Place hold
Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. T. 1 / redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pułka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096068] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Place hold
Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się szkole : debiuty studenckie : III Bałtyckie Seminarium Studentów / [red. nauk. Adam Wirski, Eugeniusz Piotrowski, Stefan Kokociński] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. Other title: Bałtyckie Seminarium Studentów, 3.Availability: Copies available for loan: [M-022420] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod redakcją Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114013] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Nauka, sztuka, edukacja : innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie / red. nauk. Joanna Aksman ; [tł. Zofia Cieślak]. Publisher: Kraków : Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [MW-000257] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1). Place hold
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży / pod red. Ołeny Boczarowej i Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Pedagogìčna ta suspìl'na pìdtrimka obdarovanih dìtej i molodì.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-065049] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2 / pod red. Ołeny Boczarowej i Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Other title: Pedagogìčna ta suspìl'na pìdtrimka obdarovanih dìtej i molodì..Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111971] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy / Ołena Boczarowa ; przeł. Oleg Aleksejczuk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-080359] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Podstawy pracy z uczniem zdolnym / Teresa Giza. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2011. Other title: Basics of working with talented pupils.Availability: Copies available for loan: [M-083126] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony ; [oprac. zespół: K. Barańska-Dębiec et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz. (dodr.).Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055201] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych / pod red. Stanisława Palki. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051131] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097691] (1).
Place hold
Praca z młodzieżą uzdolnioną : materiały z konferencji, poświęconej problemom pracy z młodzieżą uzdolnioną, która odbyła się w dniu 7 czerwca 1973 r. / [red. Jerzy Bogusław Kowalski] ; Min. Oświaty i Wychowania. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-030702] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha