UCZELNIE PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE Subscribe to this list

| Select titles to:
40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie / redakcja naukowa Jarosław Jagiełło. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. Other title: Czterdzieści lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie.Availability: Copies available for hold on place: [M-112064] (1). Place hold
Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Aktualne i przyszłościowe wyzwania edukacyjno-kulturowe : wybór tekstów / Zygmunt Łomny ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-111987] (1). Place hold
Architektura kontekstu = Architecture of context : praca zbiorowa / pod red. Wacława Serugi ; Politechnika Świętokrzyska. Wydział Budownictwa i Architektury. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, cop. 2014. Other title: Architecture of context.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1). Place hold
Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich / Monika Stachowiak-Kudła. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią / Katarzyna Anna Kuźmicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099146] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Co to jest ekonomia? : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce / pod red. nauk. Henryka Moroza. Publisher: Kraków : OficynaWydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Education, and other forms of activity of adults / edited by: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej / Andrzej Rozmus. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-112386] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Maria Kozielska. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107888] (1).
Place hold
Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna : z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej / Stanisław Janeczek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111982] (1). Place hold
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja w społeczeństwie wiedzy / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014541] (1). Place hold
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111989] (1). Place hold
Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Efektywne zarządzanie kosztami publicznych szkół wyższych w Polsce / Daria Moskwa-Bęczkowska. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER - Erasmus : polscy studenci w uczelniach Europy / pod red. Stefanii Szczurkowskiej, Mariusza Łopacińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Anna Brzezińska, Jerzy Brzeziński i Andrzej Eliasz ; Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydaw. SWPS "Academica", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054270] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Historia wychowania - misja i edukacja : profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102010] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111984] (1).
Place hold
Historia wychowania : skrypt dla studentów pedagogiki / pod red. Danuty Dryndy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010059] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Historia wychowania : wiek XX. 1 / pod red. Józefa Miąso ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-036104] (4).
  Copies available for hold on place: [M-111986] (1).
Place hold
Historia wychowania w kształceniu nauczycieli : tradycja i współczesność, teoria i praktyka / pod red. Teresy Gumuły, Stanisława Majewskiego. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-024876] (1). Place hold
Historia wychowania. T. 1 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-009778] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Historia wychowania. T. 2 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Historia wychowania. T. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / Stanisław Kot. Edition: Wyd. 3 (wg wyd. 2 z 1934 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1996. Other title: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII.Availability: Copies available for loan: [M-045659] (6). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha