TRZECI SEKTOR Subscribe to this list

| Select titles to:
Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084455] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2007 roku / Wydzial Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ; pod kier. Jarosława Dudy, Krystyny Wyrwickiej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1). Place hold
Dyplomacja bez immunitetu / Bogumił Luft. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082921] (1).
Place hold
Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty / red. Anna Pacześniak, Rafał Riedel. Publisher: Toruń [etc.] : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Place hold
Jak zapewnić opiekę twoim bliskim / Renata Jęsiak. Edition: Stan prawny na dzień 10 grudnia 2007.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Liderzy i działacze : o idei trzeciego sektora w Polsce / Ilona Iłowiecka-Tańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe / pod red. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego ; [aut. skryptu Aleksandra Maciaszczyk et al.]. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych / pod red. Grażyny Czubek. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Grupa polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami kraju, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Negocjowana demokracja, czyli Europejskie governance po polsku / pod. red. Kazimiery Wódz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084735] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
NGOs, international aid and development in the South / ed. by Adeyinka Bankole, Elżbieta Puchnarewicz ; University of Warsaw. Faculty of Geography and Regional Studies. Publisher: Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, 2008. Other title: Non-Governmental Organizations, international aid and sevelopment in the South.Availability: Copies available for hold on place: [M-061411] (1). Place hold
Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych / pod red. Agnieszki Pawłowskiej ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania - organizacje pozarządowe : praca zbiorowa / pod red. Marii Pietras. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-082751] (1). Place hold
Organizacje pozarządowe : fundament społeczeństwa obywatelskiego / Dorota Moroń. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Organizacje pozarządowe : zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze / Emilia Kotnis-Górka, Mateusz Wysocki. Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102601] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Organizacje pozarządowe a korporacje / Michael Yaziji, Jonathan Doh ; tł. Małgorzata Morel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088306] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Place hold
Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego : teoria i praktyka / [Jerzy Buzek - słowo wstępne ; Tomasz Schimanek (oprac.) ; Hubert Izdebski (analiza prawna)]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085789] (1). Place hold
Organizacje pozarządowe uczestniczące w stosunkach międzynarodowych : informator / [red. Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-097355] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095541] (1).
Place hold
Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego / Małgorzata Halszka Kurleto. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / pod red. Małgorzaty Załuskiej i Jerzego Boczonia ; [aut.] Małgorzata Załuska [et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005561] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski. Publisher: Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Organizacje pożytku publicznego / Andrzej Ceglarski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-102835] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu / pod red. Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego, Magdaleny Dudkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Polityki Społecznej]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084743] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Place hold
Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego : raport z badań / Piotr Błędowski, Piotr Broda-Wysocki (red.), Paweł Kubicki, Jolanta Grotowska-Leder, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Other title: Polska Bieda III: ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania.Availability: Copies available for loan: [M-084742] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych / pod red. Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107969] (1). Place hold
Polska - Ukraina : współpraca organizacji pozarządowych / [aut. tekstów Grażyna Czubek et al.] ; Fundacja im. Stefana Batorego, [Fundacja Edukacji dla Demokracji]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079966] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095537] (1).
Place hold
Pomoc społeczna : od klientyzmu do partycypacji / pod red. Ewy Leś ; [IPS UW]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002/2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-084733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063729] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Place hold
Prawo sektora pozarządowego : analiza funkcjonalna / Maciej Kisilowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska : Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha