TRÓJKĄT WEIMARSKI Subscribe to this list

| Select titles to:
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
Europeistyka : leksykon / red. nauk. Witold Stankowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093618] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Place hold
Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989 - 2002) / Bogdan Koszel. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083419] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Krok po kroku : polska droga do NATO : 1989-1999 / Andrzej Krzeczunowicz. Publisher: Kraków : "Znak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-092245] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089081] (1).
Place hold
Leksykon dyplomatyczny / Julian Sutor. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / [red. nauk. Czesław Mojsiewicz ; aut. Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 6, uaktualnione do czerwca 2007.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Atla 2, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Niemcy, Europa, Świat : studia międzynarodowe : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Od Europejskiej Wspólnoty Obronnej do Europejskiej Agencji Obrony / Karolina Julia Helnarska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Elipsa" ; Kraków : Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091812] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Place hold
Sojusz nadziei : polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 roku / Jarosław Drozd. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088916] (1). Place hold
Stosunki międzynarodowe w Europie, 1945-2004 / Stanisław Parzymies. Publisher: Warszawa : Dialog, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-041773] (18). Place hold
Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Mariana S. Wolańskiego. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej / Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego = Politische und militärische Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks = Triangle de Weimar, coopèration politique et militaire / Adam Halamski, Mariusz Kazana ; [Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. Other title: Politische und militärische Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer | Triangle de Weimar, coopèration politique et militaire.Availability: Copies available for hold on place: [M-089232] (1). Place hold
Współpraca polityczno-wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego i Trójkąta Polska-Niemcy-Dania / Helena Bogusławska, Aleksandra Konieczka. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089213] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha