TRANSPORT MORSKI Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku / Andrzej Gałecki, Andrzej Bolewski (redakcja naukowa). Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo transportu morskiego / Ryszard K. Miler. Publisher: Warszawa : PWN, cop. 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Ekonomika portów morskich i polityka portowa / pod red. Leopolda Kuźmy ; poszczególne rozdz. i podrozdz. oprac. Andrzej Grzelakowski [et al.]. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Ekonomika transportu morskiego : (ćwiczenia) : praca zbiorowa / pod red. Janusza Żurka. Publisher: Gdańsk : Wydaw. UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011745] (1). Place hold
Liberalizacja usług transportowych w ramach Jednolitego Rynku : materiał z seminarium "Liberalizacja usług transportowych w ramach Jednolitego Rynku" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 29-30 września 1997 roku Łodzi / red. nauk. Jan Burnewicz. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087575] (1). Place hold
Logistyka techniczna : infrastruktura logistyczna / Krzysztof Ficoń. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
MARVOC : słownik skrótów stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim / [aut.: Zenon Kamiński et al. ; red. naukowy: Jerzy Kujawa] ; Uniwersytet Gdański. Publisher: Gdańsk : Wydaw. UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-027855] (1). Place hold
Morski kierunek importu ropy naftowej i gazu ziemnego a bezpieczeństwo energetyczne państwa / Andrzej Makowski, Krzysztof Kubiak. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-025581] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087580] (1).
Place hold
Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń aktami przemocy / Marek Ilnicki, Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Nielegalna imigracja drogą morską a bezpieczeństwo państwa / Andrzej Makowski, Krzysztof Kubiak. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089239] (1). Place hold
Organizacja i technika transportu morskiego / pod red. Jerzego Kujawy ; [aut.: Danuta Balsewicz-Schleifer et al.]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Edition: Wyd. 6.Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-113331] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Polityka transportowa Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Polityka transportowa Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht, w dniach 8-10 stycznia 1997 roku w Łodzi, finansowanego w ramch Programu PHARE/SIERRA / red. nauk. Jan Burnewicz ; [tł. Anna Młynarska]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 913(438)] (1). Place hold
Porty Bałtyku : Polska i Litwa : Zalew Szczeciński, polskie wybrzeże Bałtyku, Zatoka Gdańska, Zalew Wiślany, Zalew Kuroński / Jörn Heinrich. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2011. Other title: Küstenhandbuch Polen und Litauen.Availability: Copies available for reference: [CZ 913] (1). Place hold
Praktyczny przewodnik : transport i turystyka / Parlament Europejski. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej. Publisher: Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych / red. Robert Kłosowicz, Andrzej Mania. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110936] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Przewozy intermodalne w transporcie międzynarodowym / Janusz Neider ; Uniwersytet Gdański. Publisher: Gdańsk : UG, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-087573] (1). Place hold
Rynek usług transportowych w Polsce : teoria i praktyka / redakcja naukowa Danuta Rucińska ; autorzy Jerzy Burnewicz, Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Hanna Klimek, Hubert Kołodziejski, Stanisław Miecznikowski, Tomasz Nowosielski, Andrzej Ruciński, Danuta Rucińska, Dariusz Tłoczyński, Krystyna Wojewódzka-Król, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Spedycja / Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska. Edition: Dodr.Publisher: Warszawa : Difin, dr. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Spedycja w handlu morskim : procedury i dokumenty / Adam Salomon. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Spedycja w handlu morskim : procedury i dokumenty / Adam Salomon. Edition: Wyd. 1, [dodr.].Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045214] (2).
  Checked out (1).
Place hold
Spedycja w praktyce - wiek XXI / Piotr M. Sikorski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Transportowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Systemy logistyczne : [praca zbiorowa]. Cz. 1 / Tomasz Nowakowski [et al. ; pod red. T. Nowakowskiego]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Towary niebezpieczne w transporcie morskim / Marzenna Popek. Publisher: Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045207] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut.: Henryk Babis [et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057032] (2). Place hold
Transport i spedycja : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Maciej Stajniak [et al.]. Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089393] (5). Place hold
Transport i spedycja : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej. Cz. 1, Transport / Radosław Kacperczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-056549] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016576] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów : (z suplementem elektronicznym) / Andrzej Sikorski. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113172] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. poszczególnych rozdz. Zygmunt Krasucki et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport intermodalny / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Transport międzynarodowy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. Zygmunt Krasucki et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Transport międzynarodowy / Janusz Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057079] (2). Place hold
Transport międzynarodowy / Janusz Neider. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop.2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-107102] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe / Jerzy Kubicki, Ilona Urbanyi-Popiołek, Joanna Miklińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdynia : Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047532] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport w handlu międzynarodowym / Janusz Neider. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004372] (9).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski / [pod red. Bogusława Liberadzkiego, Leszka Mindura]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
W kręgu cywilizacji europejskiej : praca ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Piskozubowi w 40-lecie pracy naukowej / [komitet red.: Andrzej Chodubski, Andrzej W. Sobociński, Waldemar Tłokiński]. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087564] (1). Place hold
Zewnętrzne koszty transportu : problem ekonomicznej wyceny / Barbara Pawłowska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004354] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. T. 2, Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu / red. pracy zbiorowej Ryszard Krystek ; [aut.: Ryszard Krystek et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ; Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2009. Other title: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha