TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY Subscribe to this list

| Select titles to:
Angielsko-francusko-hiszpańsko-polski słownik specjalistyczny : transport i logistyka = English-French-Spanish-Polish specialist dictionary : transportation and logistics / Teresa Kacperska. Publisher: Zielona Góra : "Kanion", 2006. Other title: Anglais-français-espagnol-polonais : lexique spécialisé transport et logistique | Inglés-espanol-francés-polaco : lexico especializado transportey logistica | English-French-Spanish-Polish specialist dictionary : transportation and logistics | Transport i logistyka.Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie / Stanisław Marszałek ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo ŚWSZ, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Handel zagraniczny : studia przypadków / redakcja naukowa Beata Stępień ; autorzy: Agata Boruczkowska, Anna Czarnecka, Lidia Danik, Małgorzata Domiter, Magdalena Jażdżewska-Gutta, Anna Kacprzyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kierek, Dariusz Leśniewski, Danuta Marciniak-Neider, Ewelina Pomian, Magdalena Rudnicka, Sylwia Senczyszyn, Przemysław Skulski, Magdalena Sobczak, Michał Staszków, Beata Stępień, Krzysztof Stępień, Monika Sulimowska-Formowicz, Martyna Wendland, Marta Wincewicz-Bosy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-097466] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Liberalizacja usług transportowych w ramach Jednolitego Rynku : materiał z seminarium "Liberalizacja usług transportowych w ramach Jednolitego Rynku" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 29-30 września 1997 roku Łodzi / red. nauk. Jan Burnewicz. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087575] (1). Place hold
Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń aktami przemocy / Marek Ilnicki, Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Polish-Slovak borderland : transport accessibility and tourism / Marek Więckowski [et al.] ; [English transl. by Ewa Basiura et al.]. Publisher: Warszawa : Institute of Geography and Spatial Organization, Stanislaw Leszczycki, Polish Academy of Sciences ; Bratislava : Institute of Geography Slovak Academy of Sciences, cop. 2012. Other title: Pogranicze polsko-słowackie : dostępność transportowa i turystyka.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Praktyczny przewodnik : transport i turystyka / Parlament Europejski. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej. Publisher: Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Problemy Ekonomiki Transportu : biuletyn informacyjny / Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu. Publisher: Warszawa : OBET, 1973-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-135] (4). Place hold
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej : [praca zbiorowa]. T. 1, Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki ; [pod red. Wiesława Zwierzyckiego]. Publisher: Poznań : Systherm D. Gazińska, 2006. Other title: Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym.Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Spedycja międzynarodowa : wg stanu prawnego na dzień 1.01.1990r. / Ośrodek Doradztwa "Kontrakt". Publisher: Szczecin : Ośrodek Doradztwa "Kontrakt", 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018231] (1). Place hold
Status zawodowy i pozycja spedytora międzynarodowego w Polsce i na świecie / [red. nauk. Dorota Simpson]. Publisher: Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087570] (1). Place hold
Transport i spedycja : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Maciej Stajniak, Marcin Hajdul, Marcin Foltyński, Agnieszka Krupa. Edition: Wyd. I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089393] (5). Place hold
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016576] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny / Marian Banach ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-038980] (20).
  Copies available for hold on place: [M-006593] (1).
Place hold
Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów : (z suplementem elektronicznym) / Andrzej Sikorski. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113172] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport intermodalny / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Transport międzynarodowy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. Zygmunt Krasucki et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Transport międzynarodowy / Janusz Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057079] (2). Place hold
Transport międzynarodowy / Janusz Neider. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop.2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-107102] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe / Jerzy Kubicki, Ilona Urbanyi-Popiołek, Joanna Miklińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdynia : Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Transport multimodalny w Europie / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004368] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Transport w handlu międzynarodowym / Janusz Neider. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004372] (9).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski / [pod red. Bogusława Liberadzkiego, Leszka Mindura]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
VAT w transporcie i spedycji / Anna Murias. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
  Checked out (1).
Place hold
VAT w transporcie i spedycji w 2008 roku / Michał Szczypiór. Publisher: Wrocław : Presshouse Isabelle Wierzbicka, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-081449] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Place hold
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / [aut. Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki]. Edition: Stan prawny na luty 2003 r.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności / [autorzy: Lech Kościelecki, Roman Polak, Konrad Stańczyk, Joanna Antczak, Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty, Joanna Śliżewska, Mariusz Tomczyk, Izabella Tymińska, Zuzanna Lorenc ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki]. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, cop. 2016. Other title: Bezpieczeństwo i obronność.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Wymiary logistyki : konkurencyjność podmiotów TSL / redakcja naukowa Ryszard Miler, Marek Gołkiewicz, Bohdan Pac. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. T. 2, Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu / red. pracy zbiorowej Ryszard Krystek ; [aut.: Ryszard Krystek et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ; Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2009. Other title: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha