TRANSPORT KOLEJOWY Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo : współczesne wymiary / red. nauk. Joachim Osiński. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 = Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach / Piotr Korcelli [et al.]. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach.Availability: Copies available for loan: [M-066190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Place hold
Funkcjonowanie transportu / Robert Tomanek. Publisher: Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009 : X Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej : monografia / pod red. Haliny Jastrzębskiej-Smolagi. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2010. Other title: X Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej | Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej, 10.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej / pod redakcją Stanisława Miecznikowskiego ; autorzy rozdziałów Stanisław Miecznikowski, Marcin Wołek, Bożysław Bogdaniuk, Andrzej Massel. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Infrastruktura transportu : Europa, Polska - teoria i praktyka / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju / red. nauk. Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Kolejowy jedwabny szlak : połączenie kolejowe UE-Chiny : uwarunkowania, aktorzy, interesy / Jakub Jakóbowski, Konrad Popławski, Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2018. Other title: Połączenie kolejowe UE-Chiny : uwarunkowania, aktorzy, interesy.Availability: Copies available for loan: [M-110588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Logistyka techniczna : infrastruktura logistyczna / Krzysztof Ficoń. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Obiekty kolejowe : układy przestrzenne, architektura, elementy techniki / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Piotr Goruk-Górski. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Edition: Wyd. 6.Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-113331] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Polityka transportowa / Waldemar Grzywacz, Krystyna Wojewódzka-Król, Włodzimierz Rydzkowski. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz. [dodr.].Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047742] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Polityka transportowa Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Polityka transportowa Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht, w dniach 8-10 stycznia 1997 roku w Łodzi, finansowanego w ramch Programu PHARE/SIERRA / red. nauk. Jan Burnewicz ; [tł. Anna Młynarska]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 913(438)] (1). Place hold
Przykłady i ćwiczenia z ekonomiki i organizacji transportu kolejowego : praca zbiorowa / pod red. Jana Wiesnera ; [aut. poszczeg. rozdz. Maria Michałowska et al.]. Publisher: Katowice : AE, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-011743] (1). Place hold
Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego / pod red. nauk. Jacka Brdulaka. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Rozwój infrastruktury transportu / pod red. Krystyny Wojewódzkiej-Król. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Spedycja / Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska. Edition: Dodr.Publisher: Warszawa : Difin, dr. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Spedycja w praktyce - wiek XXI / Piotr M. Sikorski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Transportowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Strategie rynkowe w transporcie / Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004358] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Systemy logistyczne : [praca zbiorowa]. Cz. 1 / Tomasz Nowakowski [et al. ; pod red. T. Nowakowskiego]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego / [red. Zbigniew Cieślak, Katarzyna Zalasińska]. Publisher: Wrocław : Presscom ; Warszawa : na zlec. Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1). Place hold
Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut.: Henryk Babis [et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057032] (2). Place hold
Transport a członkostwo Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia / Jolanta Jastrzębska ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Transport i spedycja : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Maciej Stajniak, Marcin Hajdul, Marcin Foltyński, Agnieszka Krupa. Edition: Wyd. I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089393] (5). Place hold
Transport i spedycja : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej. Cz. 1, Transport / Radosław Kacperczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-056549] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016576] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport międzynarodowy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. Zygmunt Krasucki et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha