TRANSPORT DROGOWY Subscribe to this list

| Select titles to:
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 = Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach / Piotr Korcelli [et al.]. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach.Availability: Copies available for loan: [M-066190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Place hold
Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009 : X Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej : monografia / pod red. Haliny Jastrzębskiej-Smolagi. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2010. Other title: X Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej | Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej, 10.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Infrastruktura transportu : Europa, Polska - teoria i praktyka / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju / red. nauk. Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Którędy droga? : raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce / [aut. Jarosław Kantorowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081505] (2).
  Copies available for hold on place: [M-093427] (1).
Place hold
Logistyka techniczna : infrastruktura logistyczna / Krzysztof Ficoń. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Organizacja i zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem transportowym : "wybrane problemy teorii i praktyki" / Stanisław Gemra. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Orientacja współczesnych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej na zmiany zachodzące w ich otoczeniu / Stanisław Gemra ; [Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu]. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba Spedycji i Logistyki. Edition: Wyd. 6.Publisher: Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-113331] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Podstawy transportu i spedycji : A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1. Planowanie realizacji procesów transportowych / Eugeniusz Januła. Edition: Dodruk.Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 913(438)] (1). Place hold
Polski transport samochodowy ładunków / Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel. Publisher: Bydgoszcz : "Kodeks 2002", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Praktyczne aspekty przewozu towarów niebezpiecznych / Michał Kokociński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Piła : Wydawnictwo SPH Credo, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Przewóz ładunków : A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1. Planowanie realizacji procesów transportowych / Marta Wiszniewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-104137] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Rynek usług transportowych w Polsce : teoria i praktyka / redakcja naukowa Danuta Rucińska ; autorzy Jerzy Burnewicz, Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Hanna Klimek, Hubert Kołodziejski, Stanisław Miecznikowski, Tomasz Nowosielski, Andrzej Ruciński, Danuta Rucińska, Dariusz Tłoczyński, Krystyna Wojewódzka-Król, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Socjologia transportu w zarysie / Franciszek Krzykała ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006144] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Place hold
Spedycja / Eugeniusz Januła, Teresa Truś, Żaneta Gutowska. Edition: Dodr.Publisher: Warszawa : Difin, dr. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Spedycja w praktyce - wiek XXI / Piotr M. Sikorski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Transportowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Standardowy Model Kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego / oprac. zostało przygot. przez Małgorzatę Kałużyńską i Marcina Gancarza. Edition: Stan prawny: listopad 2005.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-070621] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069098] (1).
Place hold
Systemy elektroniczne w transporcie drogowym / Jarosław Sosnowski, Łukasz Nowakowski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Systemy logistyczne : [praca zbiorowa]. Cz. 1 / Tomasz Nowakowski [et al. ; pod red. T. Nowakowskiego]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
Transport a członkostwo Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia / Jolanta Jastrzębska ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Transport drogowy : czas pracy kierowców, prawo przewozowe, drogi publiczne, przewóz towarów niebiezpiecznych / Tadeusz Fijałkowski ; [współpr. Marlena Fijałkowska-Kopyrska]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Fotoskład Pracownia Poligraficzna, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007504] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Transport i spedycja : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Maciej Stajniak, Marcin Hajdul, Marcin Foltyński, Agnieszka Krupa. Edition: Wyd. I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089393] (5). Place hold
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Place hold
Transport i Spedycja. Publisher: Poznań : Forum, 2006-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-940] (5). Place hold
Transport międzynarodowy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. Zygmunt Krasucki et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
Transport międzynarodowy / Janusz Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057079] (2). Place hold
Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe / Jerzy Kubicki, Ilona Urbanyi-Popiołek, Joanna Miklińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdynia : Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Transport wewnętrzny i zewnętrzny : wybrane problemy / Aleksander Nieoczym ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Politechnika Lubelska. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha