AFGANISTAN Subscribe to this list

| Select titles to:
Afganistan - militarny i pozamilitarny wymiar stabilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 12 kwietnia 2007 roku / [zespół red.: Anna Doraczyńska et al.]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-061938] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Afganistan : zarys dziejów / Jan Petrus. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Afganistan : dotknąłem wojny / Piotr Langenfeld. Publisher: Ustroń : "Ender" - Sławomir Brudny, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Afganistan / Joanna Modrzejewska-Leśniewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-060785] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Afganistan 2001-2013 : kronika przepowiedzianego braku zwycięstwa / Jean-Charles Jauffret ; przekł. z jęz. fr. Ewa Cylwik, Jolanta Sheybal. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2014. Other title: Guerre inachevée.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy rok porażki? : doświadczenia dla przyszłości / redakcja naukowa Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek ; Instytut Studiów Międzynarodowych UWr. ; Zakład Polityki Zagranicznej RP. Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego. Publisher: Wrocław : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Afganistan i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Adrianna Łukaszewicz ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej 1919-1924 / Joanna Modrzejewska-Leśniewska. Publisher: Warszawa : DiG, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101728] (1).
Afgański problem Rosji : Federacja Rosyjska wobec problemu Afganistanu po roku 2001 = Russia's Afgan problem : the Russian Federation and the Afghanistan problem since 2001 / Marek Menkiszak, współpr. researcherska Katarzyna Jarzyńska ; [tł. Jim Todd]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-097826] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Afghanistan : Europe's forgotten war / Daniel Korski. Publisher: London : European Council on Foreign Relations, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-052364] (1).
Afghanistan : a military history from Alexander the Great to the war aganist the Taliban / Stephen Tanner. Edition: Updated version, rev. ed.Publisher: Philadelphia : Da Capo Press, cop. 2009. Other title: Military history from Alexander the Great to the war aganist the Taliban.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Afghanistan 101 : understanding Afghan culture / Eshan M. Entezar. Publisher: [S.l.] : Xlibris Corporation, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108976] (1).
America's secret war : inside the hidden worldwide struggle between the United States and its enemies / George Friedman. Publisher: London : Little, Brown, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Azja Południowa : tygiel islamu i globalizacji / Daniel S. Zbytek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092804] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja / red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Bezpieczeństwo w dobie globalizacji : prawo i praktyka / pod red. Magdaleny Kun-Buczko i Marcina Przybysza. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Descent into chaos : the U.S. and the disaster in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia / Ahmed Rashid. Publisher: New York : Penguin Books, cop. 2009. Other title: U.S. and the disaster in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Dżihad! : tajna wojna w Afganistanie / Tom Carew ; przeł. Anna Bernaczyk. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 2003. Other title: Tajna wojna w Afganistanie.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096819] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP. T. 1 / red. nauk. Andrzej Lis, Robert Reczkowski ; Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego. Publisher: Bydgoszcz : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-114833] (1).
International law and the construction of the liberal peace / Russell Buchan. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Jednostki specjalne w akcji : Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Płd. / Alexander Stilwell ; przekł. Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza, 2009. Other title: Special forces in action.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Koran, kałasznikow i laptop : rebelia neotalibów w Afganistanie / Antonio Giustozzi ; przekład Łukasz Müller. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Other title: Rebelia neotalibów w Afganistanie.Availability: Copies available for loan: [M-052519] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Między kulturą a religią : operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie / Magdalena El Ghamari ; [redakcja naukowa Mirosław Jacek Kucharski]. Publisher: Toruń : Oficyna Wydawnicza MJK, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Military intervention, stabilisation and peace : the search for stability / Christian Dennys. Publisher: Abingdon ; New York : Taylor & Francis Group/Routledge, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Moja wojna / Waldemar Skrzypczak, Michał Majewski, Paweł Reszka. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-114808] (1).
O tajnych językach Afganistanu i ich użytkownikach / Jadwiga Pstrusińska. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. Other title: On the secret languages of Afghanistan and their speakers.Availability: Copies available for loan: [M-076166] (1).
  Copies available for hold on place: [M-076161] (1).
Polska misja w Afganistanie : Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO / Łukasz Jureńczyk. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / Roman Kuźniar. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Regionalne oddziaływania Islamskiej Republiki Iranu : (1979-1999) / Mariusz Hoffman. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rozchodzenie się dwóch światów? : Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012 / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Świat i Polska : 100. publikacja autora / Longin Pastusiak. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2019. Other title: Sto publikacji autora.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Tadżykistan i Afganistan - drogi do pokoju = Tajikistan and Afghanistan: paths to peace / Maulen Aszymbajew ; [tł. Grzegorz Zasada ; współpr. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Tajikistan and Afghanistan: paths to peace.Availability: Copies available for hold on place: [M-092535] (1).
Taliban : militant Islam, oil, and fundamentalism in Central Asia / Ahmed Rashid. Edition: 2nd ed.Publisher: New Haven ; London : Yale University Press, 2010. Other title: Militant Islam, oil, and fundamentalism in Central Asia.Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Talibowie / Joanna Modrzejewska-Leśniewska. Publisher: Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006323] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
The right to deter and the UN Security Council Resolutions concerning North Korea Missile Program / Radosław Fordoński. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
The Taliban shuffle : strange days in Afghanistan and Pakistan / Kim Barker. Publisher: New York [etc.] : Doubleday, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
The wrong war : grit, strategy, and the way out of Afghanistan / Bing West. Publisher: New York : Random House, cop. 2011. Other title: Grit, strategy, and the way out of Afghanistan.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Trade multilateralism in the twenty-first century : building the upper floors of the trading system through WTO accessions / edited by Alexei Kireyev, Chiedu Osakwe. Edition: First published 2017.Publisher: Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore : Cambridge University Press, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wartości azjatyckie : polityka i prawa człowieka / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wojna z talibami i Al-Kaidą : Afganistan w latach 1994-2012 / Łukasz Jureńczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Wojny nieregularne : przeszłość i przyszłość : doświadczenia i wnioski / Maciej Marszałek. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110232] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki amerykańsko-europejskie / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092922] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101675] (1).
Wszystkie jesteście niewierne! : piekło kobiet w Afganistanie / Zoja, John Follain, Rita Cristofari ; z ang. przeł. Jan Kabat. Publisher: Warszawa : Libros, 2005. Other title: Zoya's story.Availability: Copies available for loan: [M-007287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku : między teorią a praktyką / pod red. Agnieszki Zaremby i Bartłomieja Zapały ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092012] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha