WOJSKO Subscribe to this list

| Select titles to:
Armia w systemie demokratycznym / Jerzy Kunikowski, Ryszard Rosa, Lech Wyszczelski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : instytucje państwa wobec zagożenia terroryzmem. T. 2 / redakcja naukowa Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz,Krzysztof Wiciak ; [zespół autorski Marta Busłowicz i 20 pozostałych]. Publisher: Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1). Place hold
Bezpieczeństwo wschodniej granicy / Leszek Elak ; Akademia Sztuki Wojennej. Publisher: Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Counter-terrorism and state political violence : the 'war on terror' as terror / edited by Scott Poynting and David Whyte. Publisher: London ; New York : Routledge/Taylor&Francis Group, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1). Place hold
Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej / Grzegorz Rdzanek. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099431] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Dowodzenie siłami powietrznymi w układzie narodowym / Bogdan Grenda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-114832] (1). Place hold
Droga wojownika : opowieści o twórcy GROM-u generale Sławomirze Petelickim / zebr. Andrzej Wojtas. Publisher: Kraków : Znak Litera Nova, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Dyscyplina wojskowa : rys historyczny ewolucji przepisów dyscyplinarnych / Zbigniew Moszumański , Stanisław Piwowar, Witold Rawski ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-104678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 / Marceli Herman. Publisher: Kraków ; Stalowa Wola : Wydawnictwo "Sztafeta", 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Elementarz obronności Pomorza Zachodniego / Artur Bilski, Krzysztof Kowalczyk ; [recenzent Jacek Wojnicki]. Publisher: Szczecin : Nobilis Media, [2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań młodzieży współczesnej : tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych / Marek Walancik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-114795] (1). Place hold
Gender, war, and conflict / Laura Sjoberg. Publisher: Cambridge ; Malden : Polity Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 3, Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa / pod red. Piotra Bogdalskiego, Danuty Bukowieckiej, Roberta Częścika, Bogdana Zdrodowskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014. Other title: Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 2, Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa / pod red. Piotra Bogdalskiego, Danuty Bukowieckiej, Roberta Częścika, Bogdana Zdrodowskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014. Other title: Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP. T. 1 / red. nauk. Andrzej Lis, Robert Reczkowski ; Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego. Publisher: Bydgoszcz : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-114833] (1). Place hold
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego : koncepcje, struktury, funkcjonowanie / Ryszard Zięba. Edition: Wyd. 3 popr. i zaktual.Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-098083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa / pod redakcją Tomasza Łachacza. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2020. Availability: Copies available for reference: [327.56/.57] (1). Place hold
Interwencje militarne w politykach bezpieczeństwa / Gerard Pokruszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, dr. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Jednostki specjalne w akcji : Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Płd. / Alexander Stilwell ; przekł. Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza, 2009. Other title: Special forces in action.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Kompetencje społeczne dowódców pododdziałów wojskowych / Krzysztof Sikora ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-108138] (1). Place hold
Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych / Krzysztof Surdyk. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 5, cz. 1 / zespół redakcyjny: Anna Przyborowska, Elżbieta Dąbrowska ; redakcja merytoryczna: Konrad Paduszek, Marek Świerczek, Aleksander Woźny. Publisher: Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", 2018. Other title: Kontrwywiad Drugiej Rzeczpospolitej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111817] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 5, cz. 2 / zespół redakcyjny: Anna Przyborowska, Elżbieta Dąbrowska, Agnieszka Dębska ; redakcja merytoryczna: Konrad Paduszek, Marek Świerczek, Aleksander Woźny. Publisher: Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", © copyright 2019. Other title: Kontrwywiad Drugiej Rzeczpospolitej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111816] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 4 / pod redakcją Anny Przyborowskiej. Publisher: Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", 2017. Other title: Kontrwywiad Drugiej Rzeczpospolitej.Availability: Copies available for loan: [M-112130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Kształtowanie się systemu planowania obronnego w kontekście pozamilitarnych przygotowań obronnych / pod red. Jarosława Kownackiego ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej. Publisher: Warszawa : Oficyna Drukarska, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099192] (1). Place hold
Kształtowanie wizerunku wojska polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo / Grzegorz Klein. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102562] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Place hold
Maraton / Ryszard Kulesza. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Askon : Attyka, cop. 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 94(3)] (1). Place hold
Modus operandi sił specjalnych. T. 5, Taktyka strzelecka / Wojciech Depa, Mieczysław Bieniek Jr. Edition: Wydanie 2.Publisher: Kraków : Zakład Pola Walki i Ratownictwa, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-107613] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha