SZKOLNICTWO POWSZECHNE I ŚREDNIE W POLSCE Subscribe to this list

| Select titles to:
Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018721] (1).
Place hold
Aktywność fizyczna - zdrowie - problematyka czasu wolnego / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Autorytet w wychowaniu i edukacji / pod red. Doroty Łażewskiej ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Bezpieczna szkoła : poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek / [aut. Anna Andrusiewicz ; współpr. Joanna Balsamska, Rafał Szulc]. Publisher: Kraków : Fundacja na Rzecz Różnorodności Polisfera, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-078075] (1). Place hold
Być zdolnym - wspierać zdolnych / red. Teresa Giza i Marzena Pękowska. Publisher: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Cisza w edukacji szkolnej / Teresa Olearczyk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104293] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. Publisher: Warszawa : PWN, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103083] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Ryszardy Cierzniewskiej ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane AB ; Kraków : AP, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087072] (1). Place hold
Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-112708] (2).
  Checked out (1).
Place hold
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej / red. nauk. Maria Żak, Witold Ostafiński. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Działalność oświatowo kulturalna kalwinizmu małopolskiego : (połowa XVI - połowa XVIII w.) / Stanisław Tworek. Publisher: Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-037562] (1). Place hold
Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie / red. nauk. Małgorzata Kowalik-Olubińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-014540] (1). Place hold
Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061765] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Dzieje oświaty polskiej : 1795-1945 / Ryszard Wroczyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-001050] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021200] (1).
Place hold
Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Stefan Wołoszyn. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964. Availability: Copies available for loan: [M-046074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Education, and other forms of activity of adults / edited by: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / redakcja naukowa Aneta Klementowska, Bogusław Pietrulewicz. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu Ku wzbogacającej różnorodności / red. Anna Młynarczuk i Katarzyna Potoniec. Publisher: Białystok : Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, 2009. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064045] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014536] (1).
Place hold
Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce : raport z badań / Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-014537] (1). Place hold
Edukacja w dialogu i reformie / pod red. Anny Karpińskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-014539] (1). Place hold
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja w społeczeństwie wiedzy / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014541] (1). Place hold
Edukacja w Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych. Publisher: Pułtusk : WSzH. WNP, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083459] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014470] (1).
Place hold
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111989] (1). Place hold
Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048569] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014557] (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha