SYSTEMY EDUKACYJNE W WYBRANYCH KRAJACH Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle : edukacja w USA / Thomas R. Wolanin ; z wprowadzeniem Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. Publisher: Warszawa Wolters Kluwer, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090728] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Amisze : fenomen wychowania endemicznego / Dagna Dejna. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-014533] (1). Place hold
Chiny supermocarstwem XXI wieku? : rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Doktryna geopolityki w Niemczech / Anna Wolff-Powęska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-089010] (1). Place hold
Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej / red. nauk. Maria Żak, Witold Ostafiński. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061765] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja - jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / pod przewodn. Jacques'a Delorsa ; [aut.] In'am al Mufti [et al. ; przetł. Wiktor Rabczuk]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : Wydawnictwa UNESCO, 1998. Other title: Éducation: un trésor est caché dedans | Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku.Availability: Copies available for loan: [M-085999] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086992] (1).
Place hold
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2 / pod red. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1). Place hold
Edukacja i nierówności społeczne : studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji / Tomasz Gmerek. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu Ku wzbogacającej różnorodności / red. Anna Młynarczuk i Katarzyna Potoniec. Publisher: Białystok : Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, 2009. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064045] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014536] (1).
Place hold
Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce : raport z badań / Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-014537] (1). Place hold
Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna : z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej / Stanisław Janeczek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111982] (1). Place hold
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja w Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych. Publisher: Pułtusk : WSzH. WNP, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083459] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014470] (1).
Place hold
Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble ; tł. Zofia Grudzińska. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-014542] (1). Place hold
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce / Waldemar Furmanek, Jolanta Lenart, Aleksander Piecuch. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych / pod red. Marii Szmeji. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062352] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Global education up to the future / ed. by Amantius Akimjak, Donna Harrel Lubcker. Publisher: Warszawa [etc.] : OWP "SIM", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111988] (1). Place hold
Historia wychowania : skrypt dla studentów pedagogiki / pod red. Danuty Dryndy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010059] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Historia wychowania : wiek XX. 1 / pod red. Józefa Miąso ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-036104] (4).
  Copies available for hold on place: [M-111986] (1).
Place hold
Historia wychowania w kształceniu nauczycieli : tradycja i współczesność, teoria i praktyka / pod red. Teresy Gumuły, Stanisława Majewskiego. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-024876] (1). Place hold
Historia wychowania. T. 1 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-009778] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Historia wychowania. T. 2 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Historia wychowania. T. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / Stanisław Kot. Edition: Wyd. 3 (wg wyd. 2 z 1934 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1996. Other title: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII.Availability: Copies available for loan: [M-045659] (6). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha