SUBKULTURY Subscribe to this list

| Select titles to:
Aborygeni i konsumenci : o kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie / Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108447] (1). Place hold
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Brzydkie słowa, brudny dźwięk : muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych / Michał Jan Lutostański ; SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108605] (1). Place hold
Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2009. Availability: No copies available
  Checked out (2).
Place hold
Chuligaństwo stadionowe : symbole i gesty na polskich stadionach / Justyna Jurczak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-114427] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108530] (1).
Place hold
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej / red. nauk. Maria Żak, Witold Ostafiński. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064578] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne / Jerzy Dudała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005615] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Hippiesi, kudłacze, chwasty : hipisi w Polsce w latach 1967-1975 / Bogusław Tracz. Publisher: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Kraków : Wydawnictwo Libron, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108674] (1). Place hold
Jednostka - rodzina - pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie / Witold Wrzesień. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005859] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108768] (1).
Place hold
Język, bunt, tożsamość : socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap / Bartłomiej Kotowski. Publisher: [Warszawa] : Rozpisani.pl, cop. 2016 (Warszawa : Fabryka Druku). Availability: Copies available for hold on place: [M-115274] (1). Place hold
Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / [red. prow. Wojciech Baturo]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Krótka historia młodzieżowej subkulturowości / Witold Wrzesień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108724] (1). Place hold
Kryminologia : wybrane zagadnienia / Jacek Dworzecki, Jarosław Szymczyk. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ; Pszczyna : Oficyna Drukarska Z. Spyra, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Kultura polska : kierunki i dynamika zmian / red. Tadeusz Bąk i Władysław Majkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Polish culture its change.Availability: Copies available for hold on place: [M-108578] (1). Place hold
Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-055819] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Nastolatek we współczesnym świecie : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Andrzej Zwoliński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Monumen, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005579] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088847] (1).
Place hold
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107105] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Place hold
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Prawno-kryminalistyczna problematyka chuligaństwa stadionowego / Karol Bajda. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Przestępczość stadionowa : etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Jana Kudrelka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Przestępczość stadionowa : diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Bernarda Wiśniewskiego. Edition: Stan prawny na 25 maja 2010 roku.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Punk : brutalna prawda / Hugh Fielder i Mike Gent ; wstęp Paul du Noyer ; [tł. Marta Jabłońska-Kubow]. Publisher: Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal sp z o.o, cop. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108528] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha