SUBKULTURY Subscribe to this list

| Select titles to:
Aborygeni i konsumenci : o kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie / Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108447] (1).
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Brzydkie słowa, brudny dźwięk : muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych / Michał Jan Lutostański ; SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108605] (1).
Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Chuligaństwo stadionowe : symbole i gesty na polskich stadionach / Justyna Jurczak. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-114427] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108530] (1).
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej / red. nauk. Maria Żak, Witold Ostafiński. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne / Jerzy Dudała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (1).
Hippiesi, kudłacze, chwasty : hipisi w Polsce w latach 1967-1975 / Bogusław Tracz. Publisher: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Kraków : Wydawnictwo Libron, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108674] (1).
Krótka historia młodzieżowej subkulturowości / Witold Wrzesień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108724] (1).
Kryminologia : wybrane zagadnienia / Jacek Dworzecki, Jarosław Szymczyk. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ; Pszczyna : Oficyna Drukarska Z. Spyra, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Kultura polska : kierunki i dynamika zmian / red. Tadeusz Bąk i Władysław Majkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Polish culture its change.Availability: Copies available for hold on place: [M-108578] (1).
Mały słownik subkultur młodzieżowych / Mirosław Pęczak. Publisher: Warszawa : Semper, 1992. Other title: Subkultury młodzieżowe.Availability: Copies available for loan: [M-004663] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-055819] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005579] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088847] (1).
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole : wybrane zagadnienia / red. Aneta Skuza, Aneta Pierścińska-Maruszewska, Anna Dąbrowska. Publisher: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Punk : brutalna prawda / Hugh Fielder i Mike Gent ; wstęp Paul du Noyer ; [tł. Marta Jabłońska-Kubow]. Publisher: Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal sp z o.o, cop. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108528] (1).
Rycerze w szalikach : subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma / Tomek Milcarz. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo My Book, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108583] (1).
Shades of deviance : a primer on crime, deviance and social harm / edited by Rowland Atkinson. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge, [dr. 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Studia kulturowe : teoria i praktyka / Chris Barker ; przekł. Agata Sadza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078918] (6).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (3).
  On hold (2).
Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. Publisher: Warszawa : Żak, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-065446] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (1).
Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży / Marek Jędrzejewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (1).
Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne / Przemysław Piotrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-081538] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108652] (1).
Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija / Bogdan Prejs. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Katowice : Wydawnictwo "Kos", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067077] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108645] (1).
Subkultury w PRL : opór, kreacja, imitacja / Mirosław Pęczak. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108640] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha