STUDENCI Subscribe to this list

| Select titles to:
"Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058945] (3).
  Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Place hold
"Studenci o polityce pokoju" : III Ogólnopolska Sesja Naukowa / Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Zarząd Główny. Publisher: Warszawa : [s.n.], [ca 1980]. Availability: Copies available for loan: [M-029703] (3).
  Copies available for hold on place: [M-072678] (1).
Place hold
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. Other title: Academic information society.Availability: Copies available for hold on place: [M-107872] (1). Place hold
Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Aktywność fizyczna - zdrowie - problematyka czasu wolnego / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Antropologia mediacji / pod redakcją Magdaleny Tabernackiej. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106730] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Place hold
Contemporary school and education / edited by Hanna Butenko, Boris Kožuh ; Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, Horlikova Institute for Foreign Languages of the State Higher Educational Establishment "Donbas State Pedagogical University", A. F. M. Krakow University, Faculty of Education University of Primorska. Publisher: Horlivka : Vidavnictvo Gorlìvs'kogo deržavnogo pedagogìčnogo ìnstitutu ìnozemnih mov, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Education, and other forms of activity of adults / edited by: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? / [red. Marta Kosińska et al.]. Publisher: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055852] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101542] (1).
Place hold
Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-078699] (1). Place hold
Europejscy poszukiwacze : impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży / Witold Wrzesień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101524] (1). Place hold
Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Komunikacja społeczna w edukacji : inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka / red. nauk. Joanna Aksman i Stanisław Nieciuński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111973] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Kształcenie osób dorosłych : aktywność w życiu zawodowym / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Kultura w edukacji międzykulturowej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-091169] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014606] (1).
Place hold
Między patosem a dekadencją : studia i szkice socjopedagogiczne / Zbigniew Kwieciński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Jedność, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086991] (1).
Place hold
Migracje edukacyjne : studenci zagraniczni - dwie strony księżyca / red. Zofia Kawczyńska-Butrym. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Model sylwetki absolwenta szkoły wyższej : refleksje psychopedagogiczne / Stanisław Nieciuński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106651] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Place hold
Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy / Beata Cyboran. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090000] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014531] (1).
Place hold
Obszary społecznej marginalizacji - niepełnosprawność / pod red. Joanny Rutkowiak i Amadeusza Krause. Publisher: Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Pedagodzy wobec wartości zdrowia / Anna Gaweł. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha