STREFY EKONOMICZNE - POLSKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin / Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : MWSE, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-096685] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097708] (1).
Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego / Klemens Budzowski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-098866] (16).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Checked out (2).
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej / red. nauk. Mestwin Stanisław Kostka, Dorota Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-060370] (15).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Checked out (1).
  Damaged (1).
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / pod red. Zofii Dach ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Publisher: Kraków : PTE. Oddział, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-111421] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut.: Maciej Borsa [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099640] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu / Krzysztof Malaga, Paweł Kliber ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099646] (1).
Księga powiatów. T. 1, Województwa: łódzkie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie / [red. Jan Kawiorski]. Publisher: Kraków : Kurier Press, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-009630] (1).
Międzynarodowe rynki zorganizowane / Henryk Wojciechowski, Jerzy Dudziński. Publisher: Szczecin : Wydaw. Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023020] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt Szymla] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089536] (1).
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-006341] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 33] (1).
  Checked out (1).
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-022269] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021792] (1).
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Czesława Pilarska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065964] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Vademecum gospodarki przestrzennej / S. Kozłowski [et al. ; red. Zygmunt Ziobrowski, Sławomir Kozłowski, Janusz Jeżak]. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2005 r.Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-056962] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112858] (1).
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw / Anna Malina. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / pod red. Antoniego Kuklińskiego ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-009371] (1).
Zarys geografii ekonomicznej Polski : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Leszczyckiego. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-043467] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011012] (1).
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 2 / t. pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha