POLITYKA SENIORALNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo dzięki emeryturze : raport na temat zakładów emerytalnych oraz sposobu wypłat emerytur z II filara / Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1). Place hold
Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Demograficzne wyzwania XXI wieku : implikacje dla polityki międzynarodowej / Adam Gwiazda. Publisher: Gdynia : Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, 2011. Other title: Demograficzne wyzwania dwudziestego pierwszego wieku.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Demography : the study of human population / David Yaukey, Douglas L. Anderton, Jennifer Hickes Lundquist. Edition: 3rd ed.Publisher: Long Grove, Ill. : Waveland Press, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058140] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / pod red. Józefa Pociechy ; [aut. Krzysztof Jakóbik et.al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005509] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw / Steven A. Nyce, Sylvester J. Schieber ; tł. Agata i Paweł Kliberowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091164] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Europejska przestrzeń socjalna : zarys problematyki / Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. Edition: Stan prawny na dzień: 30.09.2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Other title: Trzeci filar dla początkujących.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1). Place hold
Integracja elastycznych 50+ / pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Publisher: Katowice : KMB Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi. Cz. 2 / pod red. Alicji Różyk-Myrty ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Jak zobaczyć świat / Nicholas Mirzoeff ; przekład Łukasz Zaremba. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Karakter ; Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016. Other title: How to see the world.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. Other title: Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). | Metodologia, demografia, instytucje opieki | Ludzie starzy i starość....Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport / redakcja naukowa Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni ; Wojskowa Akademia Techniczna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne. | Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Polityka, gospodarka, technika, transport.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). Publisher: Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054639] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. Publisher: Kraków : " Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Nowe technologie w kształceniu / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka. Publisher: Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Michael Hill ; [tł. Przemysław Sadura]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polscy migranci i ich starzejący się rodzice : transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej / Łukasz Krzyżowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : praca zbiorowa. T. 2a / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Poradnik opiekuna seniora : pogoda na starość / redakcja Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Pogoda na starość.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant naukowy Kazimiera Wódz. Edition: Wyd. 2. uzup.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085712] (7).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Pracownicze programy emerytalne : charakterystyka prawna / Marcin Krajewski. Edition: [Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 1 lutego 2014 roku].Publisher: Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-095313] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Place hold
Pracownicze programy emerytalne / Iwona Sierocka. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1). Place hold
Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę : poradnik dla osób starszych / [aut. Gertruda Uścińska, Dorota Bieniasz]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha