BROŃ BIOLOGICZNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje / pod red. Romana Kuźniara i Zdzisława Lachowskiego ; [aut. Ian Anthony et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048425] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Broń chemiczna i biologiczna : raport dla obywatela / Eric Croddy z Clarisą Perez-Armendariz i Johnem Hartem ; [z ang. przeł. Zygfryd Witkiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. Other title: Chemical and biological warfare.Availability: Copies available for loan: [M-075843] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Broń masowego rażenia orężem terroryzmu / Jacek Pawłowski. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076592] (7).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Encyklopedia wojskowa : dowódcy i ich armie, historia wojen i bitew, technika wojskowa. [T. 1], A - M / [red. prowadzący Andrzej Krupa]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Bellona, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093582] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej w warunkach wielkoskalowych skażeń środowiska : poradnik / Stanisław Rabiej. Publisher: Leszno : Stanisław Rabiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-096803] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Place hold
Kontrola zbrojeń, rozbrojenie u progu XXI wieku / pod red. Adama Daniela Rotfelda ; [aut.:] Ranghild Ferm [et al. ; tł. z jęz. ang.: Sebastian Dobrzyński, Beata Górka-Winter, Edyta Posel-Częścik] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Publisher: Warszawa : PISM, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046257] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Leksykon broni od A do Ż / Lampel/Mahrhold ; oprac. Jürgen Ahlborn/Kurt Teichmann ; [tł. Krzysztof Kruk]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Muza SA, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-109856] (29).
  Copies available for reference: [CZ 327] (2).
  Checked out (2).
Place hold
Nowe technologie w służbie terrorystów / Jacek Adamski. Publisher: Warszawa : Collegium Civitas : Wydawnictwo TRIO, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1). Place hold
Ochrona przed czynnikami masowego rażenia / Jarosław Struniawski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego - 2003/2004 rok / pod red. Lecha Kościuka. Publisher: [Toruń] : [Wydawnictwo Adam Marszałek], [2004]. Availability: No copies available
  Withdrawn (3).
Place hold
Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego : 2001 rok / Paweł Durys, Piotr Pacholski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [ Protokół nr/62/2019] (1).
  Withdrawn (1).
Place hold
Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania / Marek Siemiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Place hold
Taktyka działań ochronnych : ochrona osób / Jarosław Kaczyński. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Place hold
Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 roku / [red. nauk. Jerzy Gotowała ; tł. na jęz. ang. Jolanta Olpińska, Piotr Gawliczek ; Akademia Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076554] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Place hold
Terroryzm a broń masowego rażenia : diagnoza, poglądy, wnioski / [red. nauk. Stanisław Śladkowski]. Publisher: Warszawa : AON, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053643] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Place hold
Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu / pod red. Wincentego Bednarka i Aleksandry Ukleja ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Weapons of terror : freeing the world of nuclear, biological and chemical arms / The Weapons of Mass Destruction Commission ; [pref. Hans Blix]. Publisher: Stockholm : The Weapons of Mass Destruction Commission, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-096815] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Wojsko, wojna, broń / pod red. Marcina Kamlera. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Współczesne zagrożenie patogenami biologicznymi / Tadeusz Płusa. Publisher: Warszawa ; Piaseczno : Medpress, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego / Marek Madej ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Zapobieganie konfliktom / wstęp Adam Daniel Rotfeld i Janusz Symonides ; przeł. Tomasz Prohenko ; Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. Publisher: Warszawa : Bellona : SIPRI, 2000. Other title: Peace, security and conflict prevention.Availability: Copies available for loan: [M-065872] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha