SAMORZĄD TERYTORIALNY - WYBRANE PAŃSTWA Subscribe to this list

| Select titles to:
/Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej : komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego / Grażyna Piechota. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Other title: Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Administracja pod wpływem prawa europejskiego : XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice, 14-17 września 2005 roku : referaty i głosy w dyskusji / pod red. Bogdana Dolnickiego i Joanny Jagody. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080993] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095670] (1).
Place hold
Administracja powiatowa w systemie terenowej administracji publicznej / Przemysław Niemczuk. Publisher: Rzeszów : RS Druk Drukarnia Wydawnictwo ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Place hold
Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Tomasz Strąk, Kazimiera Winiarska. Edition: Wydanie I.Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Changing government relations in Europe : from localism to intergovernmentalism / ed. by Michael J. Goldsmith and Edward C. Page. Publisher: London ; New York : Routledge, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Charakterystyka prawna mandatu radnego / Jarosław Galicki. Edition: Stan prawny obowiązujący na dzień 26 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Comparing local governance : trends and developments / ed. by Bas Denters and Lawrence E. Rose. Publisher: Houndmills : Palgrave MacMillan, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Constitutional principles of local self-government in Europe / by Giovanni Boggero. Publisher: Leiden ; Boston : Brill, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja Maciej Drzonek, Magdalena Musiał-Karg, Artur Wołek. Publisher: Kraków : Akademia "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego / Tomasz Szewc. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006 (2005). Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1). Place hold
Dyplomacja samorządowa : efektywność i perspektywy rozwoju / Adriana Skorupska ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Elementy nauki o państwie i polityce / Lech Dubel [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096950] (6).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Place hold
Europa regionów : tradycje i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bernadetty Nitschke. Publisher: Zielona Góra : [ s.n. ], 2002 ( Zielona Góra : Art-Druk). Availability: Copies available for loan: [M-006805] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Place hold
Europa regionów / red. Michał Gołoś, Agnieszka Kasińska-Metryka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Europa samorządna : samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej / Paweł Machalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Other title: Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Europejskie modele samorządu terytorialnego : stan obecny i perspektywy / red. nauk. Jacek Wojnicki ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Instytut Europeistyki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Euroregiony : polski krok do integracji / Włodzimierz Malendowski, Małgorzata Ratajczak. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2000. Other title: Polski krok do integracji.Availability: Copies available for hold on place: [M-099649] (1). Place hold
Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski / [koncepcja i opracowanie zespół pod kier. Bożeny Kodeniec w składzie Kazimierz Żurawski - przewodn. et al.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Publisher: Warszawa : GUS ; Wrocław : US, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-099648] (1). Place hold
Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Karolina Julia Helnarska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Explaining local government : local government in Britain since 1800 / J.A. Chandler. Publisher: Manchester ; New York : Manchester University Press, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne = Local government financing : practical problems / redakcja naukowa: Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; autorzy: Paweł Borszowski, Luiza Budner-Iwanicka, Rafał Cieślak, Damian Cyman, Anna Dalkowska, Anna Drywa, Roman Fandrejewski, Katarzyna Feldo, Jolanta Gliniecka, Mateusz Hapka, Maria Jastrzębska, Edward Juchniewicz, Łukasz Karczyński, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Waldemar Kozłowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Ewa Lotko, Maciej Mikliński, Magdalena Mosionek-Schweda, Rafał Mroczkowski, Magdalena Musiał, Krystyna Nizioł, Szymon Obuchowski, Przemysław Panfil, Przemysław Pest, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Izabela Skorupska, Tomasz Sowiński, Marcin Tyniewicki, Krzysztof Woźniak, Urszula Zawadzka-Pąk, Julia Zdanukiewicz. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. Other title: Local government financing : practical problems.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1). Place hold
Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Gdyby burmistrzowie rządzili światem : dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska i Katarzyna Makaruk. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2014. Other title: If mayors ruled the world : dysfunctional nations, rising cities.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Gospodarka, administracja, samorząd / pod red. Henryka Olszewskiego i Bożeny Popowskiej. Publisher: Poznań : "Printer", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086397] (1). Place hold
Hiszpania w Unii Europejskiej : aspekty rozwoju regionalnego / Jakub Piecuch. Publisher: Warszawa : "Twigger", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Il sistema delle autonomie locali / Luciano Vandelli. Edition: Quarta edizione.Publisher: Bologna : Il Mulino, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Inter-municipal cooperation in Europe / ed. by Rudie Hulst and André van Montfort. Publisher: Dordrecht : Springer, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha