RYNEK PRACY W POLSCE Subscribe to this list

| Select titles to:
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Bożena Borkowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Ciemna strona macierzyństwa : o niepokojach współczesnych matek : raport przygotowany w ramach programu AXA "Wspieramy Mamy" / redakcja Małgorzata Sikorska ; zespół: Łucja Krzyżanowska, Agata Młodawska, Łukasz Raciborski. Publisher: Warszawa : AXA Polska, 2012. Other title: Raport.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy / [aut. oprac. Iwona Mąkolska et al.]. Publisher: Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / redakcja naukowa Aneta Klementowska, Bogusław Pietrulewicz. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw / [redakcja naukowa Teresa Kupczyk]. Publisher: Kobierzyce : OTTO Work Force Polska ; Wrocław : Gazeta Wyborcza, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105865] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Integracja elastycznych 50+ / pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Publisher: Katowice : KMB Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Małgorzata Sidor-Rządkowska. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Metody jakościowe i ilościowe w badaniu problemów społecznych : wybrane zagadnienia / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Other title: Metody jakościowe i ilościowe w rozwiązywaniu problemów społecznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1). Place hold
Networking w karierze : jak odnieść sukces dzięki sieci kontaktów? / Beata Kapcewicz. Publisher: Warszawa : Edgard, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Nierówności społeczne w Polsce / pod redakcją Bożeny Kłos i Jolanty Szymańczak ; Biuro Analiz Sejmowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-097576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). Publisher: Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054639] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / pod red. nauk. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko- Kobus. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu / pod red. Juliusza Gardawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE : ocena i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Sylwii Pangsy-Kania i Grzegorza Szczodrowskiego ; [aut. tekstów Sławomir Antkiewicz et al.]. Publisher: Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Polska 2008 / Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Publisher: Paryż : Ministerstwo Gospodarki : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, cop. 2008. Availability: No copies available
  Withdrawn (2).
Place hold
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / [aut. Ricardas Baubinas et al.] ; red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Regionalne programy rynku pracy : europejskie doświadczenie, polska praktyka / pod red. Anny Iwanowskiej ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Podyplomowe Studium Europejskiej Administracji Samorządowej i Rządowej. Publisher: Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata, Jarosław Pichla. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. Edition: Wyd. 2 uaktualnione i poszerz.Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-089652] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa / pod red. Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-107842] (1). Place hold
Wskaźniki społeczne w polityce społecznej : historia, teoria i zastosowanie w praktyce / Anna Kurowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu metody / pod redakcją naukową Małgorzaty Rosalskiej i Anny Wawrzonek. Publisher: Wrocław ; Poznań : Fundacja Familijny Poznań, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-098646] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Zarządzanie publiczne / Jerzy Hausner ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-088309] (6).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha