ROZWÓD Subscribe to this list

| Select titles to:
Demografia / Jerzy Zdzisław Holzer. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-078281] (2).
Dziadkowie, rodzice, dzieci : zaburzenia transmisji międzypokoleniowej / pod red. Krzysztofa Gąsiora, Elżbiety Lisowskiej, Sławomira Cudaka ; [Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji]. Publisher: Kielce : [Zakład Poligraficzny KALIGRAF], 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108759] (1).
Dziecko Krzywdzone : teoria, badania, praktyka / Fundacja Dzieci Niczyje. Publisher: Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2001-2013. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CA-889] (9).
Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej : jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń : komentarz / Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny: czerwiec 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-024877] (1).
Geografia ludności świata i Polski : podstawowe procesy ruchu naturalego oraz cechy demograficzne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe populacji ludzkich / Jerzy Wrona. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 91] (1).
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej : wyzwania dla polityki integracyjnej / Janusz Balicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Immigrants to the EU from Muslim countries : challenges for integration policy : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców : poradnik dla rodziców / Wolfgang Jaede ; przekł. Anna Kleszcz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-108805] (1).
Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy : zjawiska współczesnej cywilizacji / pod red. Katarzyny Popiołek. Publisher: Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Obyczajowość polska czasu transformacji czyli Wojna postu z karnawałem / Beata Łaciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2005. Other title: Obyczajowość polska czasu transformacji | Wojna postu z karnawałem.Availability: Copies available for loan: [M-084787] (1).
  Copies available for hold on place: [M-096997] (1).
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084009] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Para z dzieckiem czyli Niezupełnie poprawne politycznie uwagi o rodzicielstwie / Zofia Milska-Wrzosińska. Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2005. Other title: Para z dzieckiem | Niezupełnie poprawne politycznie uwagi o rodzicielstwie.Availability: Copies available for loan: [M-063708] (9).
  Copies available for hold on place: [M-108741] (1).
Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. Publisher: Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-108088] (1).
Podstawy terapii małżeństw / D. Russell Crane ; przekł. Lidia Lewicka. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej / redakcja naukowa: Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz ; autorzy rozdziałów: Leszek Leszczyński, Jan Olszewski, Mieczysław Sprengel, Kamil Zeidler, Joanna Grzybek, Mateusz Stępień, Marta Dargas-Draganik, Yuki Horie, Magdalena Łągiewska, Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz, Dominik Garbal, Mateusz Dziewięcki, Tomasz Drozdowski, Luiza Kliczkowska, Wojciech Kosior, Rajmund Stapiński, Katarzyna Rużyczka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo małżeńskie / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole : wybrane zagadnienia / red. Aneta Skuza, Aneta Pierścińska-Maruszewska, Anna Dąbrowska. Publisher: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przetrwać rozwód / Victoria Perrett ; przeł. Anna Zdziemborska. Publisher: Poznań : Rebis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055781] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry / pod red. Janusza Heitzmana ; Aleksander Araszkiewicz [et al.]. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078001] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. Małgorzata Babiuch [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079933] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
  Checked out (1).
Psychologia i informatyka : synergia i kontradykcje / red. nauk.: Tomasz Rowiński, Ryszard Tadeusiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Psychology and computer science : synergy and contradictions.Availability: Copies available for loan: [M-091560] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała i Janusz Trempała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-053525] (3).
  Checked out (2).
Psychologia rozwoju człowieka. [T.] 1, Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. Edition: Wyd. 4, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
  Checked out (1).
Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Other title: Rozwój funkcji psychicznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
  Checked out (2).
Psychologiczne portrety człowieka : [praktyczna psychologia rozwojowa] / red. Anna I. Brzezińska. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-066304] (43).
  Checked out (1).
Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha