RODZINA ZASTĘPCZA Subscribe to this list

| Select titles to:
Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / ks. Andrzej Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Rodziny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-005978] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Place hold
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1). Place hold
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-079466] (1). Place hold
Kiedy myślimy rodzina... / redakcja Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. Publisher: Kielce : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Ludność świata : powinność i kapitał / Andrzej Ochocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Population du monde - le devoir et le capital.Availability: Copies available for loan: [M-079011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Mądre wychowanie : jak wychować szczęśliwe dziecko, które bez trudu poradzi sobie w szkole i w życiu / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 1999. Other title: Dr. Sylvia Rimm's smart parenting how to raise a happy, achieving child.Availability: Copies available for hold on place: [M-087068] (1). Place hold
Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054421] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108751] (1).
Place hold
Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce / red. nauk. Józef Kuźma. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-003191] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.018.3] (1).
Place hold
Opieka i wychowanie w Polsce - problemy u progu XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-080598] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087069] (1).
Place hold
Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Poradnik rodzicielstwa zastępczego / pod red. Agnieszki Kwaśniewskiej ; [aut.] Angelika Gilarska-Pasek [et al.]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Poradnik zastępczego rodzicielstwa : dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób i instytucji pracujących z rodzinami zastępczymi / [red. Katarzyna Mimiec ; aut. Agata Brzeżańska et al.]. Publisher: Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050970] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska. T. 3 = The rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective. P. 3 / pod redakcją Marka Michalaka ; opracowanie Biuro Rzecznika Praw Dziecka ; tłumaczenie Aleksandra Gellert. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. Other title: Rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej / red. nauk. Ewa Leś i Stefania Bernini we wspólpracy z Magdaleną Kocik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut.: Erna Daraszkiewicz et al. ; oprac. red. Marta Pawlus]. Publisher: Bielsko-Biała : PPU "Park", cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
Place hold
Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063745] (11).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne / red. Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz. Publisher: Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108781] (1).
Place hold
Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / redakcja naukowa Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108787] (1). Place hold
Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej / Małgorzata Gąsiorek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1). Place hold
Rozwój systemu opieki i resocjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Stochmiałka. Publisher: Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-051364] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Place hold
Sześciolatek w szkole / redakcja naukowa Anida Szafrańska. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104290] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048206] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087358] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha