RODZINA NIEPEŁNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Kiedy myślimy rodzina... / redakcja Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Od stereotypu do wykluczenia / pod redakcją Anny Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: From stereotype to exclusion.Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
Place hold
Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063745] (11).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Other title: Parenting in the situation of family disorganization and opportunities to assist parents.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1). Place hold
Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożenna Balcerzak-Paradowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056205] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108753] (1).
Place hold
Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Samotne rodzicielstwo : między diagnozą a działaniem / Mariola Racław, Dobroniega Trawkowska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Wielowymiarowość cierpienia / pod red. nauk. Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-083996] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107860] (1).
Place hold
Więź między pokoleniami w rodzinie / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108784] (1). Place hold
Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Krasnystaw : [s.n.], 2010 (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et al. ; tł.: Agnieszka Basaj, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102673] (7).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha