POLITYKA RODZINNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktual'nì pitannâ z galuzì sìmejnogo zakonodavstva ta reêstracìï aktìv civìl'nogo stanu / pìd red. Piotra Kaspšika ; Lûblìns'kij katolic'kij unìversitet Ìoana Pavla II, Lûblìns'ka škola bìznesu Fundacìï Rozvitku LKU. Publisher: Lûblìn : Vidavnictvo Lûblìns'kogo katolic'kogo unìversitetu : Lûblìns'ka škola bìznesu Fundacìï Rozvitku LKU, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Ciemna strona macierzyństwa : o niepokojach współczesnych matek : raport przygotowany w ramach programu AXA "Wspieramy Mamy" / redakcja Małgorzata Sikorska ; zespół: Łucja Krzyżanowska, Agata Młodawska, Łukasz Raciborski. Publisher: Warszawa : AXA Polska, 2012. Other title: Raport.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Ćwiczenia z polityki społecznej / pod red. Andrzeja Rejznera ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-094242] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Dzieci Norwegii : o państwie (nad)opiekuńczym / Maciej Czarnecki. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113652] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Place hold
Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / redakcja naukowa Aneta Klementowska, Bogusław Pietrulewicz. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Kryzys demograficzny : przyczyny i sposoby przeciwdziałania w świetle międzynarodowych badań własnych / pod redakcją Andrzeja Brodziaka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Ludność świata : powinność i kapitał / Andrzej Ochocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Population du monde - le devoir et le capital.Availability: Copies available for loan: [M-079011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną : studia socjologiczne / redakcja Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101216] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 316] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107765] (1).
Place hold
Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceausescu / Gail Kligman ; przekł. Piotr Art. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. Other title: Politics of Duplicity : controlling reproduction in Ceausescu's Romania.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; zespół aut. Lucyna Frąckiewicz [et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka. Publisher: Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej / red. nauk. Ewa Leś i Stefania Bernini we wspólpracy z Magdaleną Kocik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożenna Balcerzak-Paradowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056205] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108753] (1).
Place hold
Rodzina i prawo / pod redakcją Dagmary Jaroszewskiej-Choraś, Agnieszki Kilińskiej-Pękacz, Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 2017.Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne / red. Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz. Publisher: Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108781] (1).
Place hold
Rodzina wiosną dla Europy i świata : wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin, 11-13 maja, Warszawa 2007 / [zespół red.: Teresa Mazan, Katarzyna Mazela, Małgorzata Walaszczyk]. Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108803] (1). Place hold
Równowaga praca - życie - rodzina / pod red. nauk. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108800] (1). Place hold
Samotne rodzicielstwo : między diagnozą a działaniem / Mariola Racław, Dobroniega Trawkowska. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Sytuacja mieszkaniowa małżeństw zawieranych w miastach / Jan Korniłowicz ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Warszawa : IRM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; aut.: Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084456] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Zagrożenia społeczne w okresie przemian : szkice z polityki społecznej / Stanisław Szumpich. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115067] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 304] (1).
Place hold
Zagrożenia współczesnej rodziny : wieloaspektowość pomocy instytucjonalno-prawnej / pod red. Grażyny Makiełło-Jarży ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080250] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 304] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha