RELIGIA - NAUCZANIE Subscribe to this list

| Select titles to:
Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność : geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku / John Boswell ; przeł. Jerzy Krzyszpień. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112399] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Fenomenologia polska a chrześcijaństwo / redakcja Jakub Gomułka, Karol Tarnowski, Adam Workowski ; [Roman Ingarden, Karol Wojtyła, Władysław Stróżewski, Józef Tischner, Karol Tarnowski, Stanisław Grygiel, Jan Andrzej Kłoczowski, Tadeusz Gadacz, Krzysztof Mech]. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107512] (1). Place hold
Historia wychowania. T. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / Stanisław Kot. Edition: Wyd. 3 (wg wyd. 2 z 1934 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1996. Other title: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII.Availability: Copies available for loan: [M-045659] (6). Place hold
Historia wychowania. T. 1, Do wielkiej rewolucji francuskiej / Stanisław Litak. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "WAM" : WSF-P "Ignatianum", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045888] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Kultura w edukacji międzykulturowej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-091169] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014606] (1).
Place hold
Nauczanie religii w szkole w latach 1990-2015 wobec zadań katechezy / red. Aneta Rayzacher-Majewska, ks. Rafał Bednarczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
O wolność słowa i religii : praktyka i teoria / pod redakcją Franciszka Longchamps de Bérier i Krzysztofa Szczuckiego. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : Fundacja "Utriusque Iuris", 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA / Tadeusz J. Zieliński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097778] (1).
Place hold
Podstawy pedagogiki nadziei : współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej / Stanisław Chrobak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Basics of the pedagogy of hope.Availability: Copies available for hold on place: [M-107532] (1). Place hold
Pojęcie dialogu w Kościele Katolickim : wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku : zapis poszukiwań 1998-2002 / Łukasz Kamykowski ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2003. Other title: Concept of dialogue in the Catholic Church.Availability: Copies available for hold on place: [M-101259] (1). Place hold
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej / Stefan Dudra. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. Other title: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Potęga podświadomości / Joseph Murphy ; z ang. przeł. Ewa Westwalewicz-Mogilska. Edition: Wyd. nowe uzup.Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100821] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową / redakcja naukowa Joanna Maria Garbula, Jacek Jan Pawlik. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017. Other title: Religion and education in contact with cultural diversity.Availability: Copies available for hold on place: [M-014559] (1). Place hold
Socjologia życia religijnego w Polsce / red. nauk. Sławomir H. Zaręba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Sociology of the religious life in Poland.Availability: Copies available for hold on place: [M-101472] (1). Place hold
Syn Boży i nasz Zbawiciel : Studia chrystologiczne / Janusz Królikowski. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107417] (1). Place hold
Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego / Zbigniew Janczewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Importance de l' expercice des sacrements de l' initiation chrétienne, de la guerison et de l' ordination dans l' ordre juridique de l'Église catholique | Ważność sprawowania sakramentów.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Wielość religii i jedno Przymierze / Joseph Ratzinger ; przeł. Eliza Pieciul. Publisher: Poznań : W drodze, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów / redakcja naukowa Dariusz Tułowiecki. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1). Place hold
Wychowanie do wolności wyboru : ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera / Janina Kostkiewicz. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-075141] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku / Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Zaufanie w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha