DZIECKO - REKLAMA Subscribe to this list

| Select titles to:
Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063802] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych / Anna Ryłko-Kurpiewska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dzieci potrafią oglądać telewizję : jak korzystać z telewizora? / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z jęz. niem. Paulina Filippi-Lechowska]. Publisher: Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084219] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048914] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
  Checked out (1).
Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / pod red. Beaty Łaciak ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. Publisher: Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Other title: Konteksty rozwojowe i wychowawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Komunikacja wobec wyzwań współczesności / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112144] (1).
Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050982] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Marketing / pod red. Danuty Surówki-Marszałek ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. [Wydział Ekonomii i Zarządzania]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-110225] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339.138] (1).
Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059143] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Pasażer z tylnego siedzenia : media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym / Małgorzata Lisowska-Magdziarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112156] (1).
Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów / red. nauk. Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, Małgorzata Dankowska-Kosman ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz ; przekł. Grażyna Kranas. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. Other title: Psychology and work today.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-058346] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Litwińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Społeczeństwo odpowiedzialne? : o aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek / redakcja Katarzyna Cikała, Wojciech B. Zieliński. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. Other title: O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107545] (1).
Społeczne uwarunkowania postawy młodzieży wobec reklamy w środkach masowego przekazu / Agnieszka Próchniak. Publisher: Słupsk : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057128] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097800] (1).
Studia nad rozwojem i wychowaniem : w osiemdziesiątą rocznicę powstania Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim / pod red. Marii Kielar-Turskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Bogusław Dziadzia. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050733] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113752] (6).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
  Checked out (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha