REGIONY W POLSCE Subscribe to this list

| Select titles to:
Artifex doctus : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. T. 1 / [red. Wojciech Bałus, Wojciech Walanus, Marek Walczak] ; Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności. Wydawnictwo : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-112643] (1). Place hold
Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce : pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1). Place hold
Ekonomika i planowanie rozwoju regionów / Czesław Bielecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-015584] (1). Place hold
Energia, regiony, transport / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa. Publisher: Warszawa : UKIE, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-065755] (1). Place hold
Europa regionów / red. Michał Gołoś, Agnieszka Kasińska-Metryka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Europa w ujęciu interdyscyplinarnym : społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka / redakcja Beata Petrecka, Sylwia Dyrda-Maciałek, Krzysztof Rejman. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Euroregiony : polski krok do integracji / Włodzimierz Malendowski, Małgorzata Ratajczak. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2000. Other title: Polski krok do integracji.Availability: Copies available for hold on place: [M-099649] (1). Place hold
Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski / [koncepcja i opracowanie zespół pod kier. Bożeny Kodeniec w składzie Kazimierz Żurawski - przewodn. et al.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Publisher: Warszawa : GUS ; Wrocław : US, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-099648] (1). Place hold
Gospodarcze sąsiedztwo Polski : w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich / red. Adam Wasilewski ; aut. Barbara Chmielewska [et. al] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Jakość środowiska mieszkaniowego a dziedzictwo kulturowe : na przykładzie wybranych miast województwa podkarpackiego / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1). Place hold
Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = (Innovativeness driven paths of less developed regions) / pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza, Korneliusza Pylaka, Jacka Szlachty. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Innovativeness driven paths of less developed regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego / Zbigniew Rykiel ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097620] (1). Place hold
Księga zachwytów / Filip Springer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Agora SA, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1). Place hold
Lobbing na rzecz polskich regionów w Brukseli - przygotowanie do aktywnego członkowstwa w Unii Europejskiej / Danuta Berlińska, Lech M. Nijakowski ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. Publisher: Opole : IŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-064499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Słowacji i Ukrainy / pod red. Mariana Stolarczyka, Andrzeja Bonusiaka, Jerzego Kuzickiego. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007253] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039602] (1).
Place hold
Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny / [wyd. Władysław Pilarczyk]. Publisher: Kraków : nakł. W. Pilarczyka, 1999-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1238] (5). Place hold
Miasta województwa małopolskiego : zmiany, wyzwania i perspektywy rozwoju / autor opracowania: Andrzej Binda, Anna Łobodzińska, Ewelina Motak, Agnieszka Nowak, Bernadetta Jarząbek, Agata Poniewierska ; redakcja opracowania Agnieszka Górniak, Renata Kusek. Publisher: Kraków : Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego : Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Młodzież pogranicza - "świnki" czyli O prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-038518] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Place hold
Nierówności społeczne w Polsce / pod redakcją Bożeny Kłos i Jolanty Szymańczak ; Biuro Analiz Sejmowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-097576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny : (oczyma socjologów) / pod red. Krzysztofa Frysztackiego ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097792] (1). Place hold
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski. Publisher: Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Oświata na Warmii i Mazurach : konteksty historyczne i współczesne / redakcja naukowa Joanna Maria Garbula, Mariola Gaber, Kinga Lisowska, Aldona Zakrzewska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-014482] (1). Place hold
Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / Tomasz Dziurbejko. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003620] (6).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Place hold
Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej / Jerzy Kondracki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-007720] (2).
  Copies available for hold on place: [M-007719] (1).
Place hold
Pojednanie przez trudną pamięć - Wołyń 1943 = Poêdnannâ čerez važku pam'ât' - Volin' 1943 = Reconciliation through difficult remembrance - Volhynia 1943 / pomysł, wybór, red. Aleksandra Zińczuk ; [tłumaczenia Iwona Boruszkowska et al.]. Publisher: Lublin ; [Wojsławice] : Stowarzyszenie Panorama Kultur, 2012. Other title: Poêdnannâ čerez važku pam'ât' - Volin' 1943 | Reconciliation through difficult remembrance - Volhynia 1943.Availability: Copies available for loan: [M-096847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Place hold
Polski samorząd terytorialny : europejskie standardy i krajowa specyfika / red. nauk. Alfred Lutrzykowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku / pod red. Ryszarda Stemplowskiego i Adriany Żelazo. Publisher: Warszawa : PISM, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Krystyna Celarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1). Place hold
Problemy i uwarunkowania rozwoju ekonomicznego obszarów transgranicznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Józefa Oleńskiego i Róży Weryńskiej-Bieniasz. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha