PRZESTĘPSTWA NA TLE SEKSUALNYM Subscribe to this list

| Select titles to:
Administracja / [Kolegium red. pod red. Krzysztofa Żukowskiego]. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humnistycznej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [ Protokół nr/88/2019] (1).
  Withdrawn (19).
Place hold
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Edition: Wyd. zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Ciemna strona człowieka : [w poszukiwaniu źródeł męskiej agresji] / Michael P. Ghiglieri ; tłumaczyła Anna Tanalska-Dulęba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo CiS : Wydawnictwo WAB, 2001. Other title: Dark side of man.Availability: Copies available for loan: [M-023945] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Crime scene investigation / Jacqueline T. Fish [et al.]. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; Waltham : Anderson Publishing - an imprint of Elsevier, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Crime, reason and history : a critical introduction to criminal law / Alan Norrie. Edition: 3rd ed.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Other title: Critical introduction to criminal law.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Criminal law : text, cases, and materials / Jonathan Herring. Edition: Seventh edition, impression: 2.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Criminal law / Michael Jefferson. Edition: 12th ed.Publisher: Harlow : Pearson Education Limited, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113335] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Criminal law / William Wilson. Edition: 6th ed.Publisher: Harlow [etc.] : Pearson, cop. 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Criminla law / Michael J. Allen, Ian Edwards. Edition: 14th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. Edition: Stan prawny : wrzesień 2012.Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1). Place hold
Darknet / Eileen Ormsby ; przekład: Anna Maria Nowak. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Znak Horyzont, 2019. Other title: Darkest web.Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1). Place hold
Deviance & deviants : a sociological approach / William E. Thompson and Jennifer C. Gibbs. Publisher: Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2017. Other title: Deviance and deviants.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Dlaczego kobiety uprawiają seks / Cindy M. Meston, David M. Buss ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2010. Other title: Why women have sex.Availability: Copies available for loan: [M-064834] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Place hold
Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108774] (1). Place hold
Domestic and sexual violence and abuse : tackling the health and mental health effects / Catherine Itzin, Anna Taket and Sarah Barter-Godfrey. Publisher: London ; New York : Routledge, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Dość milczenia : przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce / Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz. Publisher: Warszawa : Heinrich Böll Stiftung : Fundacja Feminoteka, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Drapieżcy : pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni : kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci / Anna C. Salter ; przeł. Andrzej Jankowski. Publisher: Poznań : "Media Rodzina", cop. 2005. Other title: Predators.Availability: Copies available for loan: [M-104359] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Filozofia seksu / Igor Primoratz ; przeł. Joanna Klimczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Ethics and sex.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Forensic psychiatry : fundamentals and clinical practice / edited by Basant K. Puri, Ian H. Treasaden. Publisher: Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, cop. 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Ginekologia dziecięca i dziewczęca / redakcja naukowa Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop ; [Agnieszka Białka i dwudziestu pięciu pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 618] (1). Place hold
Historia gwałtu : od XVI do XX wieku / Georges Vigarello ; przeł. Anna Leyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065506] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Human sexuality / Roger R. Hock. Publisher: New Jersey : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.88] (1). Place hold
Idee nowelizacji kodeksu karnego / redakcja naukowa Marek Lubelski, Renata Pawlik, Adam Strzelec. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096045] (10).
  Copies available for reference: [CZ 343] (2).
Place hold
Innowacje w procesie zarządzania regionem / pod red. Zbigniewa Makieły. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. Online Access: Click here to access online | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-093394] (10).
  Copies available for reference: [CZ 332] (2).
Place hold
Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Other title: Pomoc w kryzysach psychologicznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Introduction to forensic psychology : essentials for law enforcement / Stephanie Scott-Snyder. Publisher: Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, cop. 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpraca Tomasz Wyżyński. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Kodeks karny : komentarz / Marcin Berent [et al.] ; red. nauk. Marian Filar. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 listopada 2014 roku.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-102253] (1). Place hold
Koniec tysiąclecia / Manuel Castells ; przekład: Janusz Stawiński, Sebastian Szymański ; redakcja naukowa Mirosława Marody. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092374] (6).
  Copies available for hold on place: [M-107884] (1).
Place hold
Kryzys psychologiczny : wybrane zagadnienia / Barbara Pilecka. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-059092] (7).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń / Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-112129] (1). Place hold
Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach / Eugenia Mandal. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa / Franciszek Adamski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Negocjacje kryzysowe i policyjne : wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne / Dariusz Piotrowicz. Publisher: Warszawa : nakładem własnym autora, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-085702] (7).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Neuropsychologia a humanistyka / pod red. Marii Pąchalskiej, Grażyny Ewy Kwiatkowskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1). Place hold
Oblicza bezpieczeństwa a występujące zagrożenia / redakcja Witold Mazurek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-109038] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Place hold
Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : działania Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym / praca zbiorowa ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; Komenda Główna Policji. Publisher: Warszawa : MSWiA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005339] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Płeć, przyjemność i przemoc : kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce / Agnieszka Kościańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Other title: Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce.Availability: Copies available for loan: [M-105612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Place hold
Podstawy seksuologii / red. nauk.: Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec ; aut.: Maria Beisert [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-076705] (10).
  Checked out (2).
Place hold
Podstawy seksuologii / redakcja naukowa Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec ; autorzy Maria Beisert [i 21 pozostałych]. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107982] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.88] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Pokonywanie traumy : jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie / Anna C. Salter ; przeł. Wojtek Sułecki. Publisher: Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003. Other title: Transforming trauma.Availability: Copies available for loan: [M-104364] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Police law / Richard Card, Jack English. Edition: 14th ed., impr. 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107291] (1). Place hold
Przestępcy seksualni : zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja / Małgorzata H. Kowalczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem / Patryk Jan Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Psychodrama : elementy teorii i praktyki / red. nauk. Anna Bielańska. Publisher: Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Szkolenia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080969] (8). Place hold
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie IV poprawione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Lipczyński. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Edukacji Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-107343] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Psychopatologia : [studia przypadków] / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078564] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Place hold
Seksualność człowieka / John Bancroft ; [tł. z jęz. ang. Rafał Śmietana]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Zbigniew Lew-Starowicz, Aleksandra Robacha.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.88] (1). Place hold
Seksualność w średniowiecznej Polsce / Adam Krawiec. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Seksuologia sądowa / Zbigniew Lew-Starowicz. Edition: Wyd. 1, 6 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Online Access: Dostęp autoryzowany | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
  Checked out (3).
Place hold
Sexual exploitation of teenagers : adolescent development, discrimination, and consent law / Jennifer Ann Drobac. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2016. Other title: Adolescent development, discrimination, and consent law.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Sexual murder : catathymic and compulsive homicides / Louis B. Schlesinger. Publisher: Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. Other title: Catathymic and compulsive homicides.Availability: Copies available for hold on place: [M-096903] (1). Place hold
Sexual trauma in children and adolescents : dynamics and treatment / Diana Sullivan Everstine, Louis Everstine. Publisher: London ; New York : Routledge/Taylor&Francis Group, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Simester and Sullivan's criminal law : theory and doctrine / A. P. Simester, J. R. Spencer, Findlay Stark, G. R. Sullivan and G. J. Virgo. Edition: Sixth edition.Publisher: Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2016. Other title: Criminal law.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Smith and Hogan's criminal law / David Ormerod, Karl Laird. Edition: Fourteenth edition, impression: 3.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015. Other title: Criminal law.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Textbook on criminal law / Michael J. Allen. Edition: 13th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. Other title: Criminal law.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Unlocking criminal law / Jacqueline Martin, Tony Storey. Edition: 5th ed.Publisher: London : New York : Routledge, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: [S.l. : s.n., 2010] (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego ; prace zebrali i oprac. t. 1: Zdzisław Winnicki [et al.], t. 2: Jan Zygmunt [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1). Place hold
Wstęp do seksuologii / pod red. Violetty Skrzypulec ; aut. Katarzyna Bojarska [et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Kwieciński, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078777] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.88] (1).
Place hold
Z nienawiści do kobiet / Justyna Kopińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku / Jan Widacki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106495] (7).
  Copies available for reference: [CZ 343] (2).
  Checked out (2).
  On hold (1).
Place hold
Zboczenia płciowe : dynamiczna teoria zboczeń płciowych / Kazimierz Imieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-087403] (1). Place hold
Zgwałcenie w małżeństwie : studium prawnokarne i kryminologiczne / Aneta Michalska-Warias. Edition: Stan prawny na 11 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha