PRZEMOC W RODZINIE Subscribe to this list

| Select titles to:
ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie : diagnoza, interwencja, pomoc / Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska. Publisher: Warszawa : Fundacja ETOH : Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104483] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Agresja i przemoc : współczesne konteksty i wyzwania / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 1, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kuźma i Zofia Szarota ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. Other title: Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych.Availability: Copies available for loan: [M-040736] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. Other title: Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych.Availability: Copies available for loan: [M-104641] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007361] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Other title: Agresja wirtualna versus realna.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003613] (5). Place hold
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Edition: Wyd. zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej / red. nauk. Zenon Gajdzica, Marek Rembierz ; [Andrzej Zoll et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-108054] (1). Place hold
Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod redakcją Ewy Krzaklewskiej. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085633] (10).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108774] (1). Place hold
Domestic and sexual violence and abuse : tackling the health and mental health effects / Catherine Itzin, Anna Taket and Sarah Barter-Godfrey. Publisher: London ; New York : Routledge, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Dziadkowie, rodzice, dzieci : zaburzenia transmisji międzypokoleniowej / pod red. Krzysztofa Gąsiora, Elżbiety Lisowskiej, Sławomira Cudaka ; [Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji]. Publisher: Kielce : [Zakład Poligraficzny KALIGRAF], 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108759] (1). Place hold
Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Dziecko Krzywdzone : teoria, badania, praktyka / Fundacja Dzieci Niczyje. Publisher: Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2001-2013. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CA-889] (9). Place hold
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Esoes : pismo Krakowskiego Towarzystwa Pomocy Uzależnionym. Publisher: Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 1994-. Other title: es.O.es | es.O.es ROPS.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1162] (2). Place hold
Family connections : an introduction to family studies / David H. J. Morgan. Publisher: Cambridge : Polity Press, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030636] (1). Place hold
Forensic psychiatry : clinical, legal, and ethical issues / ed. by John Gunn, Pamela J. Taylor. Edition: 2nd ed.Publisher: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Gdy runą mury milczenia : prawda faktów / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108746] (1). Place hold
Gender : perspektywa antropologiczna. T. 1, Organizacja społeczna / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-062033] (4).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie / [oprac. Michał Lewoc] ; Ministerstwo Sprawiedliwości. [Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099080] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Other title: Pomoc w kryzysach psychologicznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne / redakcja naukowa: Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104297] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Place hold
Introduction to forensic psychology : essentials for law enforcement / Stephanie Scott-Snyder. Publisher: Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, cop. 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpraca Tomasz Wyżyński. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców : poradnik dla rodziców / Wolfgang Jaede ; przekł. Anna Kleszcz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-108805] (1). Place hold
Języki przemocy / wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-074436] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Kids who commit adult crimes : serious criminality by juvenile offenders / R. Barri Flowers. Edition: Transferred to digital print. 2009.Publisher: New York ; Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kiedy myślimy rodzina... / redakcja Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem" / [oprac. red. Dorota Krzysztoń] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro RPO ; Łódź : Agencja Master, 2004. Other title: Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem.Availability: Copies available for loan: [M-065868] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Kryminologia / Małgorzata Kuć. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-085372] (6).
  Checked out (3).
Place hold
Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Kto rządzi w rodzinie : socjologiczna analiza relacji w małżeństwie / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108786] (1). Place hold
Kultura pokoju w rodzinie i przez rodzinę / pod red. Jana Śledzianowskiego. Publisher: Kielce : Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Wydziału WSP, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-020991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088913] (1).
Place hold
Mądre wychowanie : jak wychować szczęśliwe dziecko, które bez trudu poradzi sobie w szkole i w życiu / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 1999. Other title: Dr. Sylvia Rimm's smart parenting how to raise a happy, achieving child.Availability: Copies available for hold on place: [M-087068] (1). Place hold
Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054421] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108751] (1).
Place hold
Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Media a opinie i postawy społeczne / red. nauk. Zbigniew Pucek i Joanna Bierówka ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk Humanistycznych. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-067474] (10).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (2).
Place hold
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Jedność, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086991] (1).
Place hold
Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach / Eugenia Mandal. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Place hold
Niebieska Linia : pismo ogólnopolskiego porozumienia osób, organizacji i instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie / Instytut Psychologii Zdrowia. Publisher: Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-208] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-208] (11).
Place hold
Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej / red. nauk. Anna Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Aspects de l'exclusion et de la marginalisation sociales.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / pod red. Emilii Martynowicz. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-012256] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim / Agnieszka Księżopolska-Breś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. 3 / pod redakcją naukową Aleksandra Babińskiego, Marcina Jurgilewicza, Norberta Malca. Publisher: Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1). Place hold
Patologia życia społecznego / Adam Podgórecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-013312] (3). Place hold
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Policja a przemoc : przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / pod red. Agaty Tyburskiej, Janusza Fiebiga, Grażyny Kędzierskiej. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089378] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Polska, Słowacja, świat : rodzina : wybrane problemy współczesności / pod red. Amantiusa Akimjaka i Klemensa Budzowskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002822] (8).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107725] (1).
Place hold
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Pomoc Społeczna w Praktyce : fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających placówkami socjalnymi / Olga Filipiak-Wadas [et al.] ; zespół aut. pod red. Jolanty Sobczak oraz Anny Wiśniewskiej-Mucha. Edition: Stan prawny na dzień 15 lipca 2004 r.Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, 2004-. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003202] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant naukowy Kazimiera Wódz. Edition: Wyd. 2. uzup.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085712] (7).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Problemy patologii społecznej : materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 24 kwietnia 1986 r. / [redakcja naukowa: Zygmunt Beczkiewicz ; Akademia Spraw Wewnętrznych]. Publisher: Warszawa : Zakład Pomocy Naukowych, Wydawnictw i Reprografii, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-009590] (1). Place hold
Problemy współczesnej rodziny polskiej / pod red. nauk. Marleny Mirosławy Kowalczyk i Sławomira Cudaka. Publisher: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107726] (1). Place hold
Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci : oparte na dowodach podejście do profilaktyki i interwencji / pod redakcją Arnona Bentovima i Jenny Gray ; przedmowa: Harriet Ward ; tłumaczenie: Aleksandra Wilkin-Day. Publisher: [Warszawa] : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, copyright 2017. Other title: Eradicating Child Maltreatment. Evidence-based approaches to prevention and intervention across services.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny. Edition: 2. wyd., stan prawny na 27 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman ; przekł. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [ca 2005]. Other title: Trauma and recovery.Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Przemoc ekonomiczna w związkach : diagnoza zjawiska i dyskusja o przeciwdziałaniu / Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla, Maria Żak. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Bullying in different contexts..Availability: Copies available for loan: [M-103052] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-078762] (3). Place hold
Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [post 2006]. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-003617] (6).
  Checked out (1).
Place hold
Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Przemoc w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul ; Wydział Prawa i Administracji UMK. Katedra Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-094346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Przemoc wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac.: Alicja Pacewicz ; [aut.: Agata Godlewska [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-095104] (2). Place hold
Przestępstwo znęcania się : studium prawnokarne i kryminologiczne / Janusz Bryk. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095630] (1). Place hold
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie IV poprawione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia / Charles L. Sheridan, Sally A. Radmacher ; [przekł. Anna Dodziuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1998. Other title: Health psychology.Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / Jan Chodkiewicz. Edition: Wyd. 2 niezm.Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej : charakterystyka sprawców / Danuta Rode. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów s.c., © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Psychopatologia : [studia przypadków] / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078565] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Razem przeciw przemocy / Ewa Bilska, Teodor Bulenda, Irena Pospiszyl ; red. nauk. Irena Pospiszyl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045661] (5).
  Copies available for hold on place: [M-088993] (1).
Place hold
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
Place hold
Rodzina i szkoła wobec przemocy / red. nauk. Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Wydaw. "Jedność", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Rodzina w oczach społeczeństwa : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego. Publisher: Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej / Małgorzata Gąsiorek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1). Place hold
Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-054507] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108142] (1).
Place hold
Sprawcy przemocy w rodzinie : uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy / Anna Witkowska-Paleń. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland ; [tł. Andrzej Bidziński, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Parpamedia - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. Other title: Crisis intervention strategies.Availability: Copies available for loan: [M-003471] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie / Janusz Mastalski. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-014615] (1). Place hold
Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-038553] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Trauma and recovery : the aftermath of violence - from domestic abuse to political terror / Judith Herman. Publisher: New York : Basic Books, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077229] (2).
  Copies available for hold on place: [M-062025] (1).
Place hold
Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088156] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Wokół wychowania, kształcenia i zagrożeń rozwojowych dzieci i młodzieży / pod red. Izabeli Bieńkowskiej ; [Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości]. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091179] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014. Other title: Contemporary social problems and solving them.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Współczesne zagrożenia - formy i skutki : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Publisher: Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań / Paweł Migała. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. Edition: Wyd. 7.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059489] (6).
  Copies available for hold on place: [M-014566] (1).
Place hold
Wybrane patologie społeczne : uwarunkowania, przejawy, profilaktyka / Magdalena Baranowska, Izabela Wiciak. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. Wanda Badura-Madej. Publisher: Warszawa : Interart, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-079955] (2). Place hold
Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. Publisher: Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063104] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Wybrane zagadnienia z patologii społecznej / Leszek Albański ; Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Publisher: Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. nauk. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego ; [tł. z jęz. ang. Konstancja Stankiewicz]. Edition: Wyd. 1, (dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Zagrożenia współczesnej rodziny : wieloaspektowość pomocy instytucjonalno-prawnej / pod red. Grażyny Makiełło-Jarży ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-003515] (8).
  Copies available for reference: [CZ 304] (2).
Place hold
Zagrożenia współczesnej rodziny / red. naukowa Elżbieta Lisowska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Staraniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108772] (1). Place hold
Zaniedbanie dziecka : wybrane aspekty zjawiska / redakcja naukowa Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Edition: Wydanie 2.Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Other title: Before it's too late.Availability: Copies available for loan: [M-111041] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Zdrowa i mocna rodzina fundamentem społeczeństwa / redakcja Józef Stala. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym / pod red. Andrzeja Jopkiewicza i Jana Schejbala ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1). Place hold
Zgwałcenie : definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar / redakcja naukowa Lidia Mazowiecka. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106538] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Zgwałcenie w małżeństwie : studium prawnokarne i kryminologiczne / Aneta Michalska-Warias. Edition: Stan prawny na 11 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Żony, matki - zabójczynie : studium zwiktymizowanej zbrodni / Małgorzata H. Kowalczyk, Agnieszka Latoś. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106630] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha