PRACOHOLIZM Subscribe to this list

| Select titles to:
Człowiek korporacji : od normatywizmu do afirmacji własnego Ja / Maja Biernacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-107709] (1). Place hold
Dziadkowie, rodzice, dzieci : zaburzenia transmisji międzypokoleniowej / pod red. Krzysztofa Gąsiora, Elżbiety Lisowskiej, Sławomira Cudaka ; [Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji]. Publisher: Kielce : [Zakład Poligraficzny KALIGRAF], 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108759] (1). Place hold
Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu / redakcja Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Między płcią a rodzajem : teorie, badania, aplikacje / pod red. nauk. Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084782] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
O zarządzaniu sobą / [red. prowadzący Paweł Kubisiak ; tł. Zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. Publisher: Warszawa : ICAN Institute, cop. 2012. Other title: HBR's 10 must reads on managing yourself.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Oblicza patologii zawodowych i społecznych / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
On the issues of employment flexibility : research and conclusions / Małgorzata Dobrowolska. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Publisher: Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018. Other title: Education sciences and social preventive measures : new challenges, contexts, problems | Pädagogik und soziale Prävention : neue Herausforderungen, Zusammenhänge, Probleme.Availability: Copies available for loan: [M-114163] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Place hold
Pracoholicy : szkoła przetrwania / Barbara Killinger ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Publisher: Poznań : "Rebis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-106542] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095880] (1).
Place hold
Pracoholizm : uzależnienie czy pasja / Lucyna Golińska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Kamila Wojdyło. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Samoocena : geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru / Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-112192] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. Publisher: Warszawa : "Pax", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050170] (5).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Tatami kontra krzesła : o Japończykach i Japonii / Rafał Tomański ; z fot. autora. Edition: Wyd. 1 uzup.Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-100925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Place hold
Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. Publisher: Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-111591] (10).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Patrycja Stawiarska. Publisher: Warszawa : Difin SA, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha