POLSKA - ROSJA Subscribe to this list

| Select titles to:
20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012. Other title: Dwadzieścia lat rzeczywistości poradzieckiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-107944] (1). Place hold
Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 : los jeńców polskich / Piotr Żaroń. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1). Place hold
Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze Zachodu z Rosją : antologia tekstów z zakresu geopolityki i bezpieczeństwa z lat 2014-2015 / Andrzej Zapałowski ; Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych & "Polityka Polska". Publisher: Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych : Etos TV sp. z o.o., 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Cyberwojna : wojna bez amunicji? / Piotr Łuczuk. Publisher: Kraków : Biały Kruk, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Czas próby w stosunkach międzynarodowych : miscellanea / Stanisław Bieleń ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Między mocarstwami : Niemcy-Polska-Rosja / Michał Dobroczyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1996. Availability: Copies available for loan: [M-091589] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089088] (1).
Place hold
Na przekór geopolityce : Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989 / Jan Skórzyński. Publisher: Warszawa : Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
O Rosji inaczej / Andrzej Walicki. Edition: Wydanie II, zmienione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-112910] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Państwo i prawo Polski Ludowej (1944-1989) : [wybór źródeł] / wybór, wstęp i komentarz Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski, Konrad Kozub-Ciembroniewicz, Wojciech Majchrowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Partnerstwo Wschodnie : wymiary realnej integracji / red. nauk. Mieczysława Zdanowicz, Tomasz Dubowski, Agnieszka Piekutowska ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Polityka i życie codzienne : niemieckie spojrzenie na Polskę i Rosję / [Jacek Kucharczyk et al. ; red. Barbara Gruszka] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-100999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka wschodnia Rzeczpospolitej Polskiej przed i po 2015 roku / praca zbiorowa pod redakcją Tigrana Ohanyana. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina : próba bilansu / Alicja Curanović, Szymon Kardaś, Radosław Alf ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092545] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej / Ryszard Zięba. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej : teraźniejszość i wyzwania przyszłości / pod red. Arkadiusza Żukowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Polska i jej wschodni sąsiedzi : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków, 2 czerwca 2014 r. / redakcja Barbara Stoczewska, Jan Widacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099130] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(438)] (1).
Place hold
Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
Polska pod reżimem komunistycznym : sprawozdanie z sytuacji w kraju (1944-1949) / wstęp i opracowanie naukowe Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1). Place hold
Polska w Nato i Unii Europejskiej - nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej / pod red. Katarzyny i Zbigniewa Pisarskich. Publisher: Warszawa : Forum Młodych Dyplomatów, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093165] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1933 / redaktor Wojciech Skóra ; współpraca Piotr Długołęcki. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Rosja na rozdrożu : polityka zagraniczna Władimira Putina / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : "Sprawy Polityczne", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091350] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim : 1839-1918 / Artur Górak, Krzysztof Latawiec. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Wizje dobrego państwa : państwo w procesach przemian : teoria i praktyka / pod red. Alicji Lisowskiej i Andrzeja W. Jabłońskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. Other title: Państwo w procesach przemian.Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Współczesne stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / zespół aut. w składzie Stanisław Ciosek [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. Wydział Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów w Warszawie, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha