BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE Subscribe to this list

| Select titles to:
Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej / Zbigniew Łepko. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-092028] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084469] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Bioklimatologia ekologiczna / Przemysław Trojan. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-087334] (1). Place hold
Co to jest ekonomia? : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Ekologia - krajobraz - energia / Zofia Fischer, Magomerdasuł Magomedow. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Ekologia : słownik encyklopedyczny / [aut. Grażyna Łabno]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Ekologia i ochrona środowiska : podręcznik dla studentów / Elżbieta Lonc, Ewelina Kantowicz. Publisher: Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty / redakcja naukowa Radosław Szczerbowski. Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Europa - kontynent ryzyka? : społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie / red. Martin Bożek, Marek Troszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051720] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Fizyka zagrożeń środowiska / Marek Siemiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-067659] (1). Place hold
Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku / Katarzyna Marzęda-Młynarska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach / Krzysztof Wąsowicz, Stanisław Famielec, Marcin Chełkowski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny / red. nauk. Michał Będźmirowski, Józef Zawadzki. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
International security : the contemporary agenda / Roland Dannreuther. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge ; Malden : Polity Press, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa / redakcja naukowa Józef Zawadzki i Grzegorz Pietrek. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Ochrona i zarządzanie środowiskiem. T. 2, Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Zdzisław Małecki ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. Other title: Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym.Availability: Copies available for loan: [M-045535] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Place hold
Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw / Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080159] (8).
  Copies available for reference: [CZ 658] (2).
  Checked out (2).
Place hold
Pociąg do pracy : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / red. nauk. Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Marek Pietraś, Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103671] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Security relations between China and the European Union : from convergence to cooperation? / edited by Emil J. Kirchner, Thomas Christiansen, Han Dorussen. Edition: First paperback edition.Publisher: Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore : Cambridge University Press, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania / Marek Siemiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075539] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Place hold
Strategia rozwoju kraju 2020 : aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej / Józefa Famielec. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-011274] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089570] (1).
Place hold
Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / Ryszard Kulik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005755] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097859] (1).
Place hold
Understanding environmental pollution / Marquita K. Hill. Edition: 3rd ed., 7th print.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-050192] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Place hold
Uniwersalny system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 1] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Fundacja Nowe Teraz, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-112572] (1). Place hold
Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : współczesne zagrożenia / redaktor naukowy Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Krzysztof Graczyk, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk ; [recenzja Grzegorz Sobolewski ; Uniwersytet Zielonogórski]. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha