POLITYKA CELNA Subscribe to this list

| Select titles to:
Handel międzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006 (2005). Availability: Copies available for loan: [M-048995] (7). Place hold
Handel międzynarodowy z wyborem źródeł / Rett R. Ludwikowski. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1). Place hold
Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym / Piotr Witkowski ; [Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej]. Publisher: Chełm : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-025512] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Place hold
Leksykon handlu zagranicznego / Klemens P. Białecki, Włodzimierz Januszkiewicz, Leokadia Oręziak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093621] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Leksykon prawa celnego / Dorota Błasiak-Barnuś. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta ; Szczecin : Wydawnictwo BW, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1). Place hold
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Marian Guzek. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048176] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045371] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045006] (9).
  Damaged (1).
Place hold
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-113170] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Nauka skarbowości / Roman Rybarski ; przedmowa Robert Jastrzębski ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1). Place hold
Obsługa celna w przepływie towarów / Stefan Gołębiewski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Difin, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.543] (1). Place hold
Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych / red. nauk. Maria Sławińska i Hubert Witczak ; aut. Piotr Banaszyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Prawo celne : międzynarodowe, wspólnotowe, polskie / red. Krzysztof Lasiński-Sulecki ; [autorzy] Marcin M. Kałduński [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters KLuwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077701] (5). Place hold
Prawo celne Unii Europejskiej : podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami / Michael Lux ; konsultacja i wprow.: Wiesław Czyżowicz ; tł. Katarzyna Świetlik [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2005.Publisher: Szczecin : Wydaw. BW, 2004. Other title: Zollrechts der EG.Availability: Copies available for loan: [M-002898] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Place hold
Procedury celne / [aut.] Dorota Błasiak-Barnuś [et al.] ; pod red. Doroty Błasiak-Barnuś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051964] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Place hold
Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i prognozy na przyszłość / redakcja naukowa Bernard Wiśniewski, Ryszard Jakubczak ; [zespół autorski Ryszard Jakubczak, Bernard Wiśniewski, Aleksander Babiński, Janusz Falecki, Jarosław R. Truchan, Andrzej Wawrzusiszyn]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa / Mirosława Laszuk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 346.61] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Vademecum celnictwa / oprac. Józef Jura ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-052543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.543] (1).
Place hold
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej / Grzegorz Mazur. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych : teksty ujednolicone / Hanna Sylwestrowicz, Edward Kalisiak, Cezary Wernic ; [tł. i oprac. Hanna Sylwestrowicz, Cezary Wernitz]. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2005 roku z uwzględnieniem polskich przepisów podatkowwych.Publisher: Szczecin : Wydawnictwo BW, J. Brodziński, W. Warchalewski, 2005. Other title: Prawo celne Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-074481] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Place hold
Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze : teksty, literatura, orzecznictwo / [wprow. i oprac.] Krzysztof Lasiński-Sulecki [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2008 r. (z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 lipca 2009 r. w następstwie rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Komisji nr 1875/2006).Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090697] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Place hold
Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym / red. Jerzy Rymarczyk, Mariusz Niemiec ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052518] (1). Place hold
Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata / pod red. Jerzego Rymarczyka i Marka Wróblewskiego. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2004. Other title: Wymiana handlowa Unii Europejskiej z wybranymi regionami świata.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha