PEDEUTOLOGIA Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
ABC wychowania / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 2, [dodr.].Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059673] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu / red. nauk. Teresa Wróblewska. Publisher: Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-030772] (1). Place hold
Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053204] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Place hold
Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofii Frączek. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-011770] (1). Place hold
Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018721] (1).
Place hold
Aktualne i przyszłościowe wyzwania edukacyjno-kulturowe : wybór tekstów / Zygmunt Łomny ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-111987] (1). Place hold
Alternatywne modele kształcenia nauczycieli : [materiały z ósmej konferencji ogólnokrajowej, Kazimierz Dolny nad Wisłą, październik 1994] / pod red. Mariana Ochmańskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-040594] (1). Place hold
Andragogiczne problemy współczesności / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1999. Other title: Quaestiones andragogicae hodiernae.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1). Place hold
Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje : studia ofiarowane profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod red. Ewy Przybylskiej ; [ tł. z jęz. niem. Barbara Ozimek]. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-087370] (1). Place hold
Autorytet w wychowaniu i edukacji / pod red. Doroty Łażewskiej ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania / pod red. Józefa Podgóreckiego, Aleksandry Dąbrowskiej, Kazimierza Czerwińskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-099155] (1). Place hold
Bezpieczna szkoła : poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek / [aut. Anna Andrusiewicz ; współpr. Joanna Balsamska, Rafał Szulc]. Publisher: Kraków : Fundacja na Rzecz Różnorodności Polisfera, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-078075] (1). Place hold
Być zdolnym - wspierać zdolnych / red. Teresa Giza i Marzena Pękowska. Publisher: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Cisza w teorii i praktyce : obraz interdyscyplinarny / red. nauk. Teresa Olearczyk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-095170] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Contemporary school and education / edited by Hanna Butenko, Boris Kožuh ; Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, Horlikova Institute for Foreign Languages of the State Higher Educational Establishment "Donbas State Pedagogical University", A. F. M. Krakow University, Faculty of Education University of Primorska. Publisher: Horlivka : Vidavnictvo Gorlìvs'kogo deržavnogo pedagogìčnogo ìnstitutu ìnozemnih mov, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Czyja jest socjoterapia? : wychowanie w otwartym środowisku młodzieżowym / Andrzej Augustyński. Publisher: [Kraków : s.n., 2004]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107057] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014480] (1).
Place hold
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005938] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli / Halina Dybek. Publisher: Kraków : Impuls ; 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087121] (1). Place hold
Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Ryszardy Cierzniewskiej ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane AB ; Kraków : AP, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087072] (1). Place hold
Drogowskazy - aksjologia - osobowość / Kazimierz Denek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dydaktyka ogólna / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046476] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej / red. nauk. Maria Żak, Witold Ostafiński. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicz, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dylematy współczesnego wychowania i edukacji / pod red. nauk. Anny Kozłowskiej ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064579] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082986] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
  Checked out (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha