BEZDOMNOŚĆ Subscribe to this list

| Select titles to:
Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Wacław Wierzbieniec. Publisher: Jaroslaw : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Other title: Dobroczynność i praca socjalna na pograniczu polsko-słowackim na początku dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie / Gary S. Becker, Guity Nashat Becker ; [tł. Anna Żak]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-044886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Place hold
Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J / [kom. red.: Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk.: Andrzej Kojder et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Publisher: Łódź : WSInf Wyższa Szkoła Informatyki, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057050] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. Publisher: Kielce : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kryminologia / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 10 zm. i rozszerzone.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-103853] (1). Place hold
Meandry prawa : teoria i praktyka : Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela / pod redakcją Emila W. Pływaczewskiego, Janusza Bryka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096758] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Oblicza polskiej biedy - stan i perspektywy / red. naukowa Małgorzata Duda ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101499] (1). Place hold
Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej / red. nauk. Anna Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Aspects de l'exclusion et de la marginalisation sociales.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Piętno nieprzypisania : studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005695] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107965] (1).
Place hold
Polityka społeczna czyli Ujarzmianie chaosu socjalnego / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Edition: Wyd. 3 uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Pomoc Społeczna w Praktyce : fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających placówkami socjalnymi / Olga Filipiak-Wadas [et al.] ; zespół aut. pod red. Jolanty Sobczak oraz Anny Wiśniewskiej-Mucha. Edition: Stan prawny na dzień 15 lipca 2004 r.Publisher: Warszawa : Verlag Dashofer, 2004-. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-084733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003155] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej / Małgorzata Gąsiorek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1). Place hold
Shades of deviance : a primer on crime, deviance and social harm / edited by Rowland Atkinson. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge, [dr. 2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Socjologia / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046792] (4). Place hold
Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / Jadwiga Królikowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-055123] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Społeczeństwo i rytuał : heterotopia bezdomności / Maria Mendel. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Place hold
Suicydologia / Brunon Hołyst. Edition: Wydanie 2 zmienione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-054408] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha