OUTSOURCING Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. naukowa: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Other title: Dilemmas of contemporary enterprises in the restructuring process : diversification - integration - development.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne = Local government financing : practical problems / redakcja naukowa: Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; autorzy: Paweł Borszowski, Luiza Budner-Iwanicka, Rafał Cieślak, Damian Cyman, Anna Dalkowska, Anna Drywa, Roman Fandrejewski, Katarzyna Feldo, Jolanta Gliniecka, Mateusz Hapka, Maria Jastrzębska, Edward Juchniewicz, Łukasz Karczyński, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Waldemar Kozłowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Ewa Lotko, Maciej Mikliński, Magdalena Mosionek-Schweda, Rafał Mroczkowski, Magdalena Musiał, Krystyna Nizioł, Szymon Obuchowski, Przemysław Panfil, Przemysław Pest, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Izabela Skorupska, Tomasz Sowiński, Marcin Tyniewicki, Krzysztof Woźniak, Urszula Zawadzka-Pąk, Julia Zdanukiewicz. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. Other title: Local government financing : practical problems.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia / pod red. Jadwigi Sucheckiej. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer businnes, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-115399] (1).
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079832] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Inside outsourcing : the insider's guide to managing strategic sourcing / Charles L. Gay, James Essinger. Publisher: London : Nicholas Brealey Publishing, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-058763] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088579] (1).
International economics : theory & policy / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. Edition: Eleventh edition, global edition.Publisher: Harlow [i pozostałe] : Pearson, © 2018. Other title: International economics : theory and policy.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. ; przekł. Andrzej Ehrlich. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-089389] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Kontrola kosztów : element zarządzania strategicznego / David P. Doyle. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Other title: Cost control.Availability: Copies available for loan: [M-059398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099304] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / redakcja naukowa Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105824] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Nowoczesne formy zatrudnienia / Patricia Leighton [et al.] ; przeł. Katarzyna Piotrowska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Other title: Out of the shadows.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-063953] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Nowoczesne metody doboru i oceny personelu / pod red. Tomasza Witkowskiego ; tł. tekstów angielskojęzycznych Magdalena Loska, Agnieszka Niedźwieńska, Sylwia Żechowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Obywatel Coke : kapitalizm według Coca-Coli / Bartow J. Elmore ; przełożyła Anna Zdziemborska. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110021] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości : praca zbiorowa / pod redakcją Kseni Czubakowskiej. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Optymalizacja zatrudnienia : zwolnienia, outsourcing, outplacement / Jarosław Marciniak. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-002449] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw / Andrzej Krasuski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie / Jacek Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : ABC - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090305] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Outsourcing funkcji personalnej / Mary F. Cook ; przekład Marlena Justyna. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Other title: Outsourcing human resources functions.Availability: Copies available for loan: [M-080661] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Outsourcing krok po kroku dla menedżerów / Linda R. Dominguez ; przeł. Zbigniew Dziedzic. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : współpr. International Publishing Service. IPS Wydawnictwo, 2009. Other title: Manager's step-by-step guide to outsourcing.Availability: Copies available for loan: [M-090468] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Outsourcing of services, imported materials and the demand for heterogeneous labour : an application of a generalised box-cox function / Martin Falk and Bertrand Koebel. Publisher: Mannheim : Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-031169] (1).
Outsourcing strategiczny : koncepcja, modele i wdrażanie / Charles L. Gay, James Essinger ; [przeł. Ewa Kania]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Inside outsourcing.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Outsourcing w działalności bankowej / Marcin Olszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003772] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami / Tomasz Kopczyński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny / Agnieszka Izabela Baruk. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082280] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Prawo kontraktów handlowych / Jerzy Rajski, Wojciech J. Kocot, Kamil Zaradkiewicz. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo uwzględniono do 1 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055881] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym / Jerzy Rajski ; przy współpr. Wojciecha Kocota i Kamila Zaradkiewicza. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. naukową Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 2 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Społeczeństwo informacyjne : informatyczne systemy zarządzania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańskiej-Woszczyny, J. Urody. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107935] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha