ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
/Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej : komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego / Grażyna Piechota. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
100 fińskich innowacji społecznych / red. Ilkka Taipale ; il. Joonas Luotonen ; przekł. Anna J. Gołąbek-Asikainen ; Itämerikeskussäätiö = Fundacja Ośrodka Morza Bałtyckiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina ; Warszawa : Ambasada Finlandii, 2013. Other title: Sto fińskich innowacji społecznych | 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096855] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Antropologia wobec dyskryminacji / redakcja naukowa Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska ; [recenzentka Magdalena Radkowska-Walkowicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW , 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108444] (1). Place hold
Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084455] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108774] (1). Place hold
Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych : zagadnienia teoretyczne i aplikacje praktyczne / redakcja naukowa Joanna Maria Garbula. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-107737] (1). Place hold
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
Finansowanie działalności kulturalnej / Robert Barański. Edition: Stan prawny: listopad 2014.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1). Place hold
Fundraising krok po kroku : jak zdobyć pieniądze na twoje projekty? / Maciej Osiej. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion - Onepress, cop. 2016. Other title: Jak zdobyć pieniądze na twoje projekty.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1). Place hold
Fundusze nie tylko z Unii : wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii = Not only EU funding : support from Iceland, Liechtenstein, Norway. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Human resources management for public and nonprofit organizations / Joan E. Pynes ; consulting ed. James L. Perry. Edition: 2nd ed.Publisher: San Francisco : Jossey-Bass A Wiley Imprint, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Human rights : between needs and possibilities / edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Inni - to także my : rzecz o prawach człowieka, mniejszościach narodowych i uchodźcach / [aut. Jarosław Ruszewski]. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania / redakcja naukowa Marek Rewizorski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Publisher: Łódź : WSInf Wyższa Szkoła Informatyki, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057050] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Knowledge, economy, society : global and regional challenges of the 21st century economy / ed. by Paweł Lula, Bogusz Mikuła, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków. Publisher: Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom : Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Liderzy i działacze : o idei trzeciego sektora w Polsce / Ilona Iłowiecka-Tańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995 / pod red. Gerda G. Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Kathariny Schliep. Publisher: Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-069538] (1). Place hold
Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych / pod red. Grażyny Czubek. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Grupa polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami kraju, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : materiał szkoleniowy dla szeregowych / [red. Zbigniew Falkowski ; zespół aut. Zbigniew Falkowski et al.]. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Myśleć o społeczeństwie : teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / redakcja naukowa Marek Walancik, Blahoslav Kraus ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Other title: Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1). Place hold
Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku : przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit / red. nauk. Krystyna Śliwińska, Mirosław Pacut. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090538] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Place hold
NATO 2020 : zapewnione bezpieczeństwo, dynamiczne zaangażowanie / wprow. i red. Adam Daniel Rotfeld ; [aut.: Ronald Asmus et al.] ; PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1). Place hold
Nie tylko jedna ustawa : prawo o organizacjach pozarządowych / Magdalena Arczewska ; Instytut Spraw Publicznych. Edition: Wyd. 2, poszerz. i uaktual., [stan prawny na maj 2009 r.].Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084744] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Place hold
Niemcy wobec TTIP : uwarunkowania, interesy, obawy / Konrad Popławski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Other title: Germany's stance on the TTIP : background, interests and concerns.Availability: Copies available for loan: [M-077119] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych / pod red. Agnieszki Pawłowskiej ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha