ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO) Subscribe to this list

| Select titles to:
"International Organizations - The United Nations Organization - its activity and reforms" / Jolanta Kubicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
/Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej : komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego / Grażyna Piechota. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
100 fińskich innowacji społecznych / red. Ilkka Taipale ; il. Joonas Luotonen ; przekł. Anna J. Gołąbek-Asikainen ; Itämerikeskussäätiö = Fundacja Ośrodka Morza Bałtyckiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina ; Warszawa : Ambasada Finlandii, 2013. Other title: Sto fińskich innowacji społecznych | 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096855] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
50 lat : Złota Księga Jubileuszu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego / [autorzy: Krzysztof Pikoń (red. nacz.), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu) ; współpraca merytoryczna Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polski Instytut Biograficzny]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion [et al.], 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Amnesty International - wybrane aspekty działalności pedagogicznej / Marzanna Pogorzelska. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Antropologia wobec dyskryminacji / redakcja naukowa Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska ; [recenzentka Magdalena Radkowska-Walkowicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW , 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108444] (1). Place hold
Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy = Business responsible to stake holders / red. naukowa Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Other title: Business responsible to stake holders.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114682] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Place hold
Caritas i polityka : podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej / Tadeusz Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Caritas and politics : faith-based organisations in the social welfare system.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Civil society in the EU integration of the Western Balkans / ed. by Tomasz Żornaczuk ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warsaw : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084455] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci : praca zbiorowa / pod red. Józefa Stali i Noemi Bravená. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2007 roku / Wydzial Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ; pod kier. Jarosława Dudy, Krystyny Wyrwickiej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1). Place hold
Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108774] (1). Place hold
Dolnośląskie harcerstwo w latach 1945-1975 / Adam Kiewicz. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-082944] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037960] (1).
Place hold
Dyplomacja bez immunitetu / Bogumił Luft. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082921] (1).
Place hold
Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912-2006 : zarys problematyki / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. Publisher: Warszawa : Tomiko, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-054192] (1). Place hold
Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych : zagadnienia teoretyczne i aplikacje praktyczne / redakcja naukowa Joanna Maria Garbula. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-107737] (1). Place hold
Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty / red. Anna Pacześniak, Rafał Riedel. Publisher: Toruń [etc.] : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Finansowanie działalności kulturalnej / Robert Barański. Edition: Stan prawny: listopad 2014.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1). Place hold
Fundraising krok po kroku : jak zdobyć pieniądze na twoje projekty? / Maciej Osiej. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion - Onepress, cop. 2016. Other title: Jak zdobyć pieniądze na twoje projekty.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1). Place hold
Fundusze nie tylko z Unii : wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii = Not only EU funding : support from Iceland, Liechtenstein, Norway. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Harcerstwo polskie poza granicami kraju : od zarania do 1930 roku w relacjach i dokumentach / Robert K. Daszkiewicz ; przygotował do wyd. Leon Formela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-040159] (1). Place hold
Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku / Kazimierz Kubik. Source: Rocznik Gdański : organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku Gdańsk : nakł. TPNiS, 1927- Place hold
Human resources management for public and nonprofit organizations / Joan E. Pynes ; consulting ed. James L. Perry. Edition: 2nd ed.Publisher: San Francisco : Jossey-Bass A Wiley Imprint, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Human rights : between needs and possibilities / edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce / pod red. Grzegorza Baziura ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Publisher: Oświęcim : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Inni - to także my : rzecz o prawach człowieka, mniejszościach narodowych i uchodźcach / [aut. Jarosław Ruszewski]. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha