ONZ Subscribe to this list

| Select titles to:
"International Organizations - The United Nations Organization - its activity and reforms" / Jolanta Kubicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych : osiągnięcia i wyzwania : materiały z konferencji, Warszawa, 24 czerwca 2005 r. / [red. Maciej Bem, Anna Herman-Łukasik, Jolanta Kucharska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005. Other title: Sześćdziesiąt lat Organizacji Narodów Zjednoczonych.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
A duty to prevent genocide : due diligence obligations among the P5 / John Heieck. Publisher: Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, copyright 2018. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Beyond constitutionalism : the pluralist structure of postnational law / Nico Krisch. Edition: 1st ed., impression: 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1). Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard Zięba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113247] (12).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Bezpieczeństwo w dobie globalizacji : prawo i praktyka / pod red. Magdaleny Kun-Buczko i Marcina Przybysza. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe. T. 1 / redakcja naukowa Krzysztof Żarna. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Czystki etniczne w Palestynie / Ilan Pappé ; przełożyła Anna Sak. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Dokąd zmierza świat ? / pod red. Adama Daniela Rotfelda ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002795] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Roman Kuźniar ; Fundacja Studiów Międzynarodowych (Foundation of International Studies). Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2008. Other title: Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for loan: [M-091356] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Eksterytorialne stosunki pracy / Andrzej M. Świątkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych / Edmund J. Osmańczyk ; przedm. Javier Perez de Cuellar. Edition: Wyd. 2 / red. Halina Ewa Pieniążek.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-078142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Globalists : the end of empire and the birth of neoliberalism / Quinn Slobodian. Edition: 2nd printing.Publisher: Cambridge, Massachusetts ; London, England : Harvard University Press, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red.: John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al., red.nauk. tł. Łukasz Kamieński]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Other title: Globalization of world politics : an introduction to international relations.Availability: Copies available for loan: [M-054559] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Głód jako współczesny problem globalny / Anna Sakson-Boulet. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099552] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079832] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Place hold
Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania / redakcja naukowa Marek Rewizorski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
International law / Anders Henriksen. Edition: Impr. 2.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
International law and the construction of the liberal peace / Russell Buchan. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
International law and the use of force / Christine Gray. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
International practices / ed. by Emanuel Adler and Vincent Pouliot. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym / Dominik Rudkowski. Edition: Stan prawny i faktyczny na dzień 31 sierpnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
Jednostki specjalne w akcji : Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Płd. / Alexander Stilwell ; przekł. Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza, 2009. Other title: Special forces in action.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Łaźniewskiej i Przemysława Deszczyńskiego ; aut. Elżbieta Chrabonszczewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093872] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe / pod red. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego ; [aut. skryptu Aleksandra Maciaszczyk et al.]. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1). Place hold
Ludzie w cieniu wojny : ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych / Joanna Dobrowolska-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Other title: Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Meandry japońskiej polityki / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Nielegalna imigracja drogą morską a bezpieczeństwo państwa / Andrzej Makowski, Krzysztof Kubiak. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089239] (1). Place hold
Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha