ODPADY Subscribe to this list

| Select titles to:
Bioenergetyka szansą dla środowiska naturalnego - wybrane zagadnienia / Jan Kumider, Jerzy Zielnica ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo AE, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Business and sustainability : concepts, strategies and changes / edited by Gabriel Eweje, Martin Perry. Publisher: Bingley : Emerald Group Publishing, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego - zarządzanie informacją i nowymi technologiami / pod redakcją Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Publisher: Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi : materiały z Seminarium dla posłów II kadencji (20 V 1997 r.) / red. książki: Elżbieta Berkowska, Mirosław Gwiazdowicz, Andrzej Chodyra. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087453] (1). Place hold
Gospodarka odpadami opakowaniowymi / [red. Mirosław Gwiazdowicz, Mirosław Sobolewski]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-000537] (1). Place hold
Gospodarka odpadami przemysłowymi a ekologia / Jerzy Borkiewicz. Publisher: Katowice : Fundacja Ekologiczna "Silesia", 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042654] (1). Place hold
Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Bogusław Dziadkiewicz ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 23 maja 2007 r., [stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 lutego 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Place hold
Księga Pamiątkowa : z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim / Red.: Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska, Małgorzata Kuć. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1). Place hold
Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi / Tomasz Stypka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji / Wiesław Bral. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich : gospodarka odpadami / Anna Streżyńska ; [Biuro Doradztwa Prawnego Kulesza i Kamiński s.j.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Od średniowiecznych porządków do... : tradycja i współczesność = Vom mittelalterichen Reinigen zur... : Tradition und Gegenwart / Andrzej Zarzycki ; [tł. Ewa Murawska]. Publisher: Poznań : Rethmann-Sanitech, 2003. Other title: Vom mittelalterichen Reinigen zur....Availability: Copies available for hold on place: [M-015718] (1). Place hold
Opakowania a ochrona środowiska / Marzena Ucherek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080987] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Place hold
Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin / Jan Korytkowski, Magdalena Załęska. Publisher: Gdańsk : ODDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087203] (1). Place hold
Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz. 2 / kom. red.: Andrzej Richling [et al.] ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, Instytut Geografii. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Publisher: Warszawa : [Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski], 2006. Other title: Regional landscape-ecological studies.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Środowiskowe zagrożenia zdrowia / Marek Siemiński. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Unieszkodliwianie i powtórne wykorzystanie odpadów przemysłowych : poradnik / [oprac. red. Roman Konieczny, Małgorzata Siudak ; przekład Małgorzata Wyszyńska ; Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PLUM, 1995. Other title: Guide pour l'élimination et la valorisation des déchets industriels.Availability: Copies available for hold on place: [M-029845] (1). Place hold
Ustawa o odpadach z komentarzem / Jan Jerzmański, Marek Mazurkiewicz, Wojciech Radecki ; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Wrocław : Wydaw. "Prawo Ochrony Środowiska", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086986] (1). Place hold
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych : komentarz / Marek Górski, Karolina Rynkiewicz. Edition: Stan prawny na 5 lutego 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090776] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Place hold
Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe / pod red. Ewy Katarzyny Czech. Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej / Agnieszka Generowicz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Wybrane problemy turystyki alternatywnej / Witold Niemiec. Edition: Dodr.Publisher: Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha